27 maja 2024

Zmieniono niesprawiedliwe przepisy dla medyków i ich dzieci

Po interwencji samorządu lekarskiego zmieniono rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Foto: pixabay.com

Jego zapisy były niesprawiedliwe dla medyków, o czym szerzej pisaliśmy kilka tygodni temu.

Nowelizacja sprawia, że szkoła zapewni opiekę tylko tym dzieciom osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczającym do klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice wystąpili z wnioskiem o opiekę.

Pozostali rodzice pracujący w podmiotach leczniczych (którzy nie wnioskują o opiekę nad dzieckiem w szkole) mogą otrzymać zasiłek opiekuńczy tak jak wszyscy pozostali rodzice.

Zmieniono również komunikat na stronie ZUS o prawie do zasiłku opiekuńczego. Obecnie komunikat ZUS brzmi następująco: „Przepisy rozporządzenia wprowadziły obowiązek prowadzenia przez szkoły podstawowe działalności opiekuńczej dla uczęszczających do klas I-III dzieci osób:

  • zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz
  • realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzice dziecka, którzy chcą skorzystać z opieki, składają do dyrektora szkoły wniosek o objęcie ich dziecka opieką. Rodzicom dziecka, którzy wystąpili do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką i korzystają z tej opieki nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy”.