23 czerwca 2024

Znieczulenie zewnątrzoponowe podczas porodu

Podczas porodu ze znieczulenia może korzystać każda kobieta, o ile nie pojawią się przeciwwskazania medyczne do jego zastosowania – przypomina Ministerstwo Zdrowia. Nie może to być jednak „czynność wykonywana na zamówienie” – podkreśla wiceszef resortu Cezary Cieślukowski.

Foto: freeimages.com

„Wprowadzenie znieczulenia zewnątrzoponowego w porodzie stanowi kolejny krok w celu zwiększenia komfortu psychicznego i fizycznego rodzących. O zastosowaniu znieczulenia zewnątrzoponowego decyduje wyłącznie lekarz w oparciu o stan kliniczny rodzącej oraz po rozważeniu indywidualnych wskazań i przeciwwskazań do zastosowania tego rodzaju znieczulenia” – czytamy w opinii konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii prof. dr. n. med. Stanisława Radowica w tej sprawie.

Od 1 lipca br. Narodowy Fundusz Zdrowia płaci szpitalom ponad 400 zł za podanie rodzącej kobiecie znieczulenia zewnątrzoponowego. Co prawda pacjentka może poprosić lekarza o zastosowanie znieczulenia, ale ostatecznie to lekarz – biorąc pod uwagę wszelkie aspekty medyczne – podejmuje decyzję o podaniu znieczulenia bądź też nie.

„Oznacza to, że nie wszystkie rodzące będą mogły otrzymać tego rodzaju znieczulenie z uwagi na istniejące przeciwwskazania medyczne, np. uczulenie na stosowany lek znieczulający, co może prowadzić do zaburzeń przebiegu porodu i być niekorzystne dla zdrowia matki i jej przyszłego dziecka” – dodaje prof. Stanisław Radowic.

Nowe regulacje mają poprawić nie tylko komfort, ale również i bezpieczeństwo rodzących kobiet i ich dzieci. Podstawa prawna znajduje się w Zarządzeniu Nr 34/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2015 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.