21 czerwca 2024

Zróbmy Polakom spirometrię!

Z okazji zbliżających się III Dni Spirometrii, Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, zachęca wszystkie placówki posiadające sprzęt specjalistyczny, do wsparcia tegorocznej akcji poprzez zorganizowanie akcji bezpłatnych badań spirometrycznych. Jej celem jest dotarcie do ludzi nieświadomych zagrożeń związanych z chorobami dróg oddechowych oraz zwiększenie społecznej świadomości na temat tego problemu.

Foto: Marta Jakubiak

Federacja przekonuje, iż masowe przeprowadzenie darmowych badań przyczyni się do ukazania z jak poważnym wyzwaniem zdrowotnym zmaga się wielu Polaków, a w konsekwencji do zwiększenia środków inwestowanych w podstawowe i kliniczne badania oraz do poprawy opieki nad pacjentem.

Pomimo znacznych wysiłków ze strony lekarzy POZ, alergologów i pneumonologów, choroby płuc są w Polsce nadal nieefektywnie diagnozowane. Ponad 50% chorych na astmę zmaga się z nierozpoznaną chorobą. Dotyczy to także aż 80% chorych na POChP, którzy od lat cierpią na duszności i kaszel, nie wiedząc, że ich dolegliwość jest spowodowana przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP już od lat w wybranych miejscach w Polsce, w jednym czasie, wykonuje badania spirometryczne, edukuje pacjentów i pomaga postawić odpowiednie rozpoznanie tym, którzy z różnych względów nie mogli dotrzeć wcześniej do lekarza. W poprzednich latach w Dniach Spirometrii wzięło udział ponad 600 ośrodków medycznych.

Efekt? Pozwoliło to na przebadanie 30 000 osób i skierowanie ponad 6000 z nich do swojego lekarza z zaleceniem dalszej diagnostyki w kierunku potwierdzenia choroby obturacyjnej płuc. Wielu z nich po raz pierwszy w życiu miało wykonane badanie spirometryczne, pomimo że kaszel i duszności dokuczały im od dawna.


Więcej na temat chorób płuc piszemy tutaj.