12 lipca 2024

Zwolnienie z opłacania składki w czasie epidemii

ORL Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie zadecydowała, że członkowie tej izby mogą być zwolnieni z obowiązku opłacania izbowej składki.

Foto: pixabay.com

Dotyczy to tych lekarzy i lekarzy dentystów, którzy w czasie stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 zwiesili prowadzenie działalności gospodarczej.

Aby skorzystać ze zwolnienia, należy złożyć w izbie odpowiedni wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie zgłoszenia o zawieszeniu działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów. Zwolnienie obowiązuje na okres trzech miesięcy.