WYDARZENIA (Strona 6)

Rejestry medyczne a jakość i skuteczność

Projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta przewiduje m.in. tworzenie i prowadzenie rejestrów medycznych oraz utworzenie Agencji do spraw Jakości Opieki Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Pacjenta,...

Ile zwolnień lekarskich podważył ZUS?

Wstrzymanie lub cofnięcie świadczeń na kwotę 203,8 mln zł – to efekt kontroli zwolnień lekarskich prowadzonej przez ZUS w 2016 r – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rok wcześniej była to kwota o 8 mln zł mniejsza....

biegański

2017 rokiem Władysława Biegańskiego (foto)

1 lutego otwarto w Senacie wystawę „Doktor Władysław Biegański – życie i dzieło”, inaugurując tym samym obchody 100-lecia śmierci tego wybitnego współtwórcy deontologii lekarskiej. Foto: Marta Jakubiak Rok 2017 został ustanowiony...

Resort zdrowia o sieci szpitali

Zgodnie z aktualnym projektem ustawy wprowadzającej sieć szpitali (PSZ), wykaz szpitali zakwalifikowanych do podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) zostanie ogłoszony dla każdego województwa do 27 marca br....

Ministrowie o IOWISZ

Kilka dni temu minister zdrowia Konstanty Radziwiłł i wiceminister Krzysztof Łanda wzięli udział w briefingu „Ocena wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia – System IOWISZ” zorganizowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Foto: MZ...

NIK nie zostawia suchej nitki na NPOZP

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, który miał być realizowany w latach 2011-2015, okazał się fiaskiem – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Nie udało się ograniczyć występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego ani...

Minister zdrowia szykuje bicz na POZ?

Zapowiadane przez ministra zdrowia zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej mają objąć: budowę zespołu POZ, koordynację opieki nad pacjentem i nowy system finansowania (m.in. wprowadzenie budżetu powierzonego). Projekt ustawy o podstawowej...