21 kwietnia 2024

Usprawnią orzekanie o zdarzeniach medycznych?

Ministerstwo Zdrowia proponuje wprowadzenie nowych przepisów dotyczących pracy wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Trwają prace nad nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która reguluje te kwestie. Rada Ministrów przyjęła już, opracowane przez resort, założenia do noweli tej ustawy.

Foto: Marta Jakubiak

Zmiany mają dotyczyć regulacji określających skład komisji, tryb jej pracy i orzekania, terminy sporządzenia uzasadnienia do orzeczenia komisji, zwroty kosztów postępowania czy ustalenie ramowego regulaminu pracy komisji. Przykładowo: zaproponowano – do wykorzystania w szczególnie skomplikowanych przypadkach – wydłużenie obowiązującego terminu (4 miesiące) na wydanie przez komisję orzeczenia.

Jaka jest pozycja lekarza przed komisją? Kiedy można złożyć odwołanie? (zobacz więcej)

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, możliwe też będzie zasięganie przez komisję opinii specjalistów z innych województw, a także – w szczególnych sytuacjach – korzystanie z możliwości powołania lekarza spoza listy. Zdaniem resortu zdrowia nowe regulacje mają usprawnić pracę komisji.

Przypomnijmy, że komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych działają od 1 stycznia 2012 roku. Celem postępowania przed nimi jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne. Wezwany przez komisję lekarz ma status świadka.

ls


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.