22 kwietnia 2024

10 mln zł dla szpitala w Wadowicach

Dokończenie robót budowlanych, zagospodarowanie terenu wokół szpitala oraz zakup sprzętu medycznego –  na te cele przeznaczonych zostanie 10 mln zł, które otrzyma Powiat Wadowicki w ramach dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Pre-umowę na dofinansowanie projektu rozbudowy Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy E podpisano kilka dni temu. 

Foto: Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Inwestor, powiat wadowicki, w 2008 roku rozpoczął przygotowania do realizacji inwestycji, natomiast prace budowlane rozpoczęto w 2012 roku. Powstał pięciopiętrowy gmach, który obecnie czeka na wykończenie, doposażenie oraz zagospodarowanie terenu i infrastruktury zewnętrznej. Wartość całego projektu to ponad 33 mln zł. Aż 10 mln zł, czyli 56,98 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, przekazane zostanie przez Województwo Małopolskie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Nie tylko chirurgia i geriatria

Zaplanowane roboty budowlane pozwolą na uruchomienie pierwszych trzech kondygnacji Pawilonu E. Docelowo będą tu się mieścić: na pierwszej kondygnacji – szatnie i zaplecze techniczne budynku, na drugiej – Dział Rehabilitacji Ambulatoryjnej i Oddział Geriatryczny, a na trzeciej – Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej. Nowy budynek będzie spełniać najwyższe europejskie standardy zgodne z wymogami UE. Przeniesione do nowo wybudowanego obiektu oddziały zostały zaprojektowane tak, aby komunikacja pomiędzy nimi była szybka i bezpieczna. W ramach inwestycji zaplanowano także zakup nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-leczniczego, co dodatkowo wpłynie na wzrost poziomu świadczonych usług medycznych.

Zaplanowany zakres rozbudowy Szpitala Powiatowego w Wadowicach ma zakończyć się w przyszłym roku. Dzięki dofinansowaniu przyznanym przez władze województwa małopolskiego nowoczesny gmach będzie mógł przyjąć pierwszych pacjentów już na początku 2016 roku. Pawilonem Łóżkowym „E” zarządzał będzie Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach – Operator i Partner projektu. Na otwarcie nowych oddziałów szpitala czekają nie tylko mieszkańcy powiatu wadowickiego i jego okolic, ale  także pacjenci z całego regionu oraz turyści. A to ze względu na powstanie jednego z najnowocześniejszych w Małopolsce oddziałów geriatrycznych.

Finansowanie: szybciej, łatwiej, priorytetowo

Projekt pn. Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy E to jedna ze 116 strategicznych dla rozwoju Małopolski inwestycji, znajdujących się na liście projektów kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekty te zostały wybrane w trybie pozakonkursowym, co znacznie ułatwiło dostęp do źródeł finansowania.

Podpisanie pre-umów jest pierwszym etapem w indywidualnej ścieżce realizacji projektu, który zobowiązuje beneficjenta do przygotowania inwestycji zgodnie z przyjętym harmonogramem, w zamian za co pracownicy Powiatu otrzymają wsparcie doradcze. Województwo Małopolskie zawarło już z beneficjentami 79 pre-umów dla projektów kluczowych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.