12 czerwca 2024

100 lat temu we Wrocławiu zmarł Alzheimer

Kiedy przyjechał do Wrocławia, od śmierci dzieliły go zaledwie trzy lata, ale zdążył jeszcze dokonać znaczących odkryć naukowych. Także jego ostatnia praca powstała tutaj. Za dwa tygodnie minie 100 lat od śmierci Aloisa Alzheimera. Trwający w dniach 3-4 grudnia br. XII Międzynarodowy Kongres Psychogeriatryczny jest poświęcony słynnemu naukowcowi.

XII Międzynarodowy Kongres Psychogeriatryczny

Alois Alzheimer był lekarzem psychiatrą i neuropatologiem, który jako pierwszy opisał objawy choroby nazywanej dzisiaj od jego nazwiska. Był też profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego i kierownikiem tutejszej Katedry Psychiatrii oraz dyrektorem kliniki psychiatrycznej. We Wrocławiu, mimo niewielkiej ilości czasu, zdążył rozwinąć swoje badania i napisać ostatnią pracę.

– Kiedy przyjechał do Wrocławia, miał ogromne plany. Postawił na intensywny rozwój uczelni, stworzył nowoczesny kampus. Pracował prawdopodobnie w laboratorium przy dzisiejszej ulicy Bujwida, choć nie jest to do końca potwierdzone. Na pewno wiadomo, że mieszkał w tak zwanej willi dyrektorskiej – mówił prof. Andrzej Kiejna, kierownik Katedry Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, na którym odbył się XII Międzynarodowy Kongres Psychogeriatryczny.

We Wrocławiu pracował nad analizą przypadków w chorobie Alzheimera (po raz pierwszy tej nazwy użyto w 1910 roku, a przyjęto ją oficjalnie w 1967 roku) i innych chorób demencyjnych, skupiając się na ich etiologii, tj. badaniu przyczyn.

Prof. Alois Alzheimer zmarł we Wrocławiu 19 grudnia 1915 roku mając zaledwie 51 lat. Został pochowany na cmentarzu we Frankfurcie nad Menem u boku żony. Zainspirował wielu badaczy, a jego odkrycia wywarły wpływ na dzisiejszą naukę i medycynę. Jego uczniami byli m.in. Fritz Heinrich Lewy, odkrywca tzw. ciałek Lewy’ego i ich znaczenia w chorobie Parkinsona, i Hans Gerhard Creutzfeldt, który opisał chorobę nazywaną dzisiaj chorobą Creutzfeldta-Jakoba.

W XII Międzynarodowym Kongresie Psychogeriatrycznym we Wrocławiu, na którym odbyła się sesja poświęcona prof. Aloisowi Alzheimerowi, wzięli udział wybitni specjaliści w dziedzinie psychiatrii i psychogeriatrii. Uczestnicy dyskutują o rozwoju farmakoterapii w chorobach demencyjnych. Tematem przewodnim kongresu są „Pozytywne aspekty życia senioralnego”.