19 czerwca 2024

140 mln zł lub więcej na nadwykonania w stomatologii

Minimum 140 mln zł – taka kwota w ciągu najbliższych kilkunastu dni zostanie przekazana na nadwykonania w stomatologii. – Mamy nadzieję, że nie jest to jednorazowy kompromis – mówi wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) Paweł Barucha.

Foto: twitter.com/MZ_GOV_PL

Takie ustalenia padły podczas czwartkowego (31 sierpnia 2023 r.) spotkania w Ministerstwie Zdrowia, w którym udział wzięli przedstawiciele resortu i Narodowego Funduszu Zdrowia oraz reprezentanci NRL.

„Długotrwałe starania samorządu lekarskiego, a w szczególności Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej, przyniosły efekt” – poinformowano w ostatni dzień sierpnia na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL).

– Widzimy postęp w pracach nad „siódemką NIL”. Punkt dotyczący przekazania funduszom regionalnym środków na realizację zmian finansowania w stomatologii jest szczególnie istotny i nie powinien być w ogóle negocjowany. Widzimy otwartość ministra i chęć szybkiego spełnienia tego postulatu. Mamy nadzieję, że nie jest to jednorazowy kompromis, ale cześć systemowego uregulowania kwestii nadwykonań – komentuje Paweł Barucha.

Siódemka NIL

Przypominamy, że prezes NRL Łukasz Jankowski przekazał minister Katarzynie Sójce listę postulatów 10 sierpnia zaraz po tym, gdy premier Mateusz Morawiecki poinformował o tym, kto zajmie miejsce Adama Niedzielskiego. Oto tzw. siódemka NIL:

  1. Zniesienie bezprawnie wprowadzonych limitów na wystawianie recept przez lekarzy. Pilne ustalenie standardów teleporady uniemożliwiającej funkcjonowanie tzw. receptomatów.
  2. Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Zdrowia i podległej Ministerstwu jednostce – Centrum e-Zdrowia dotyczącej e-bezpieczeństwa danych medycznych oraz niezwłoczne ujawnienie wyników tej kontroli opinii publicznej.
  3. Wycofanie poparcia dla otwierania nowych kierunków lekarskich bez pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej i odpowiedniego zaplecza dydaktycznego. Wycofanie się z decyzji o zwiększeniu naboru na tzw. nowe uczelnie medyczne.
  4. Natychmiastowe zaprzestanie wydawania tzw. praw wykonywania zawodu w trybie warunkowym i zgód na wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych. Jedynym dokumentem uprawniającym do pracy w naszym zawodzie w Polsce musi pozostać Prawo Wykonywania Zawodu.
  5. Przekazanie funduszom regionalnym środków na realizację zmian finansowania w stomatologii.
  6. Natychmiastowe wprowadzenie automatyzacji procesu refundacji i zdjęcie z lekarzy obowiązku określania poziomu refundacji.
  7. Pilna analiza indywidualnych przypadków kar finansowych nałożonych na lekarzy przez Narodowy Fundusz Zdrowia za tzw. nienależną refundację i odstąpienie od ich egzekwowania w przypadku, gdy istniały wskazania medyczne do przepisania danego preparatu.