23 maja 2024

22 polskie ośrodki w sieciach referencyjnych?

Łączenie fachowej wiedzy i doświadczeń specjalistycznych ośrodków medycznych w celu osiągnięcia poprawy dostępu pacjentów do diagnostyki i leczenia – to główna idea przyświecająca powstaniu Europejskich Sieci Referencyjnych. W ich powstaniu wielkie nadzieje pokładają m.in. pacjenci zmagający się z chorobami rzadkimi.

Foto: pixabay.com

Tworzenie Europejskich Sieci Referencyjnych przewiduje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 9 marca 2011 r. nr 2011/24/UE ws. stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

Nabór rozpoczął się kilka miesięcy temu. – Ministerstwo Zdrowia wystawiło 30 zaświadczeń niezbędnych do udziału w Europejskich Sieciach Referencyjnych – mówi Milena Kruszewska, rzecznik prasowy ministra zdrowia. Wystawiano je na wniosek dyrektora podmiotu (świadczeniodawcy) zainteresowanego przystąpieniem do ESR.

Wnioskodawca dołączał również oświadczenie o spełnieniu ogólnych kryteriów i warunków, które muszą spełniać wszystkie kandydujące podmioty świadczące usługi w ramach opieki zdrowotnej zgodnie z załącznikiem II decyzji delegowanej Komisji z dnia 10 marca 2014 r.

Dokumenty te, zgodnie z art. 3 par. 3 decyzji wykonawczej Komisji z dnia 10 marca 2014 r. (l.147/79), dotyczyły wyłącznie potwierdzenia, że zaangażowanie podmiotu aplikującego do ESR jest zgodne z krajowymi przepisami. – Ministerstwo Zdrowia nie dokonywało oceny merytorycznej zgłoszeń do sieci – zastrzega Milena Kruszewska.

Decyzja w sprawie podjęcia współpracy z podmiotami leczniczymi z innych państw Unii Europejskiej w sprawie powołania ESR lub w sprawie aplikowania o przyjęcie do już istniejącej sieci należy do danego podmiotu leczniczego. Właściwy organ na szczeblu rządowym powinien tylko potwierdza, że udział danego podmiotu w ESR nie sprzeciwia się prawu danego państwa.

Obecnie w fazie końcowej znajduje się proces oceny przekazanych zgłoszeń. Jak mówi rzecznik ministra zdrowia, ich oceny dokona niezależna firma na zlecenie Komisji Europejskiej. Z Polski zgłosiły się łącznie 22 ośrodki. Ostateczna decyzja w sprawie zatwierdzenia EFR będzie podejmowana przez zarząd państw członkowskich pod koniec roku.


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.