17 lipca 2024

25 lat PSLM: nie tylko o historii Wilna

Najważniejszym wydarzeniem jubileuszu polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie (PSLM) była zorganizowana wspólnie z Federacją Polonijnych Organizacji Medycznych (POM) konferencja pt. „Historii Medycyny Wileńskiej”.

Obrady odbyły się w dniach 18-20 września w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Uczestniczyli w nich lekarze z dziewięciu krajów, w tym delegacje warszawskiej i śląskiej izby lekarskiej, które przed rozpoczęciem konferencji uczcili rocznicę agresji sowieckiej na Polskę w 1939 roku składając wieńce na wileńskiej Rossie.

Konferencja była lekcją historii medycyny wileńskiej i przypomnieniem wkładu Polaków w jej rozwój.

Uniwersytet Wileński powstał w 1957 roku z inicjatywy Piotra Skargi przy wsparciu króla Stefana Batorego i wraz z otwartym w 1641 roku wydziałem medycznym był liczącym się ośrodkiem w Europie.

Wileńskie Towarzystwo Lekarskie zostało założone w 1805 roku przez prof. Józefa Franka i wiernie realizuje hasło „Służyć nauce i ojczystemu krajowi”.

W części oficjalnej uczestniczyli przedstawiciele władz Litwy, polskiej dyplomacji i Uniwersytetu Wileńskiego, podkreślając zasługi PSML dla zdrowia mieszkańców Wilna.

Z inicjatywy PSML w latach 1991-97 działał Uniwersytet Polski w Wilnie umożliwiając kształcenie medyczne w języku polskim.

Konferencja prowadzona przez prezesów PSML Daniela Lipskiego i POM prof. Marka Rudnickiego uświetniona występami kapelmistrza filharmonii wileńskiej Zbigniewa Lewickiego i finalistki konkursu Eurowizji Eweliny Saszenko była ważnym wydarzeniem w życiu Polonii medycznej.

PSML należy do najaktywniejszych stowarzyszeń medycznych w którym aktualnie aktywnie uczestniczy 115 członków, a doświadczenia założycielki i lidera, dr Bronisławy Siwickiej, są kontynuowane przez następców.

Dostojnym Jubilatom należy życzyć siły i konsekwencji w działalności na następne ćwierćwiecze.

Krzysztof Makuch