13 czerwca 2024

25-lecie odrodzonej Śląskiej Izby Lekarskiej

W listopadzie minęło ćwierć wieku od reaktywacji Śląskiej Izby Lekarskiej. W 1989 roku I Okręgowy Zjazd Lekarzy wybrał swoich przedstawicieli, którzy od podstaw zaczęli organizować oraz budować zręby śląskiego samorządu lekarzy i lekarzy dentystów.

Aby uczcić to historyczne wydarzenie, 22 listopada w katowickim Domu Lekarza odbyło się spotkanie jubileuszowe, adresowane przede wszystkim do członków samorządu, którzy przez ostatnie 25 lat uczestniczyli w jego pracach i przyczynili się do umacniania idei samorządności. W auli zasiadła tylko część, spośród blisko tysiąc pięciuset lekarzy i lekarzy dentystów, którzy przez te lata pracowali w organach ŚIL.

– Każdy, kto mówi o jakiejś instytucji, mówi o ludziach, którzy ją tworzą. I tak jest przy okazji 25-lecia izb lekarskich. Słowa i określenia powtarzają się: „zapaleni entuzjaści, zaangażowani działacze, pracowici, oddani samorządowcy”, ale za każdym z tych określeń przecież jest konkretny człowiek – mówił Jacek Kozakiewicz, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej, dziękując wszystkim za lata oddanej i wytężonej pracy na rzecz samorządu lekarskiego.

Prezes podziękował także zaprzyjaźnionym instytucjom, samorządom zawodowym i środowiskom uniwersyteckim, za współpracę, która pozwala na podejmowanie przez ŚIL szerokiej gamy działań. Dzięki pomocy i życzliwości Śląskiego Uniwersytetu Medycznego od kilku lat udaje się organizować w Katowicach kursy atestacyjne do specjalizacji z interny i pediatrii (odbywające się wcześniej tylko w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie), a przy dodatkowym wsparciu Uniwersytetu Śląskiego prowadzić studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego.

W trakcie spotkania wicewojewoda śląski, Piotr Spyra wręczył odznaczenia państwowe przyznane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Za zasługi w działalności na rzecz samorządu lekarskiego Złotymi Krzyżami Zasługi odznaczeni zostali: dr dr Jan Cieślicki, Adam Dyrda, Krystian Frey, Grzegorz Góral, Janusz Heyda, Jerzy Rdes, Krzysztof Ślaski i Tadeusz Urban. Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali: dr dr Stanisław Borysławski, Józef Krupiński, Marek Potempa i Adam Tiszler. Wśród wyróżnionych znalazły się także najdłużej zatrudnione pracownice biura ŚIL, odznaczone Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę: Krystyna Pietryka, Jolanta Swoboda i Róża Wróbel.

Obecnie Śląska Izba Lekarska jest drugą co do wielkości w kraju, należy do niej 16 526 lekarzy i lekarzy dentystów, w tym ponad dwustu belwederskich profesorów, niewiele mniej doktorów habilitowanych, ponad dwa tysiące doktorów nauk medycznych oraz 11 893 lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizacje spośród 77 specjalizacji lekarskich i 9 lekarsko-dentystycznych. ŚIL jest właścicielem swojej siedziby „Domu Lekarza” w Katowicach im. dr. Andrzeja Mielęckiego (30 listopada mija 150 lat od jego urodzin), „Domu Lekarza Seniora” w Sosnowcu, hotelu „Pro Medico” w Warszawie – bazy noclegowej zakupionej z myślą o lekarzach i lekarzach dentystach, którzy np. z powodów szkoleniowych muszą przebywać w stolicy.

Jednak początki były skromne: jedna maszyna do pisania i użyczone półtora piętra w starej kamienicy w centrum Katowic przy ul. Pocztowej. Od tego czasu minęło siedem kadencji samorządowych, w których Okręgowej Radzie Lekarskiej przewodziło czterech prezesów: dr Zygfryd Wawrzynek (kadencja w latach 1989-1993), dr Wojciech Marquardt (II i III kadencja 1993-2001), dr Maciej Hamankiewicz (IV i V kadencja 2001-2009) oraz piastujący funkcję prezesa od 2009 roku dr Jacek Kozakiewicz. Wszyscy zasiedli przed zgromadzonymi w Domu Lekarza uczestnikami uroczystości oraz zaproszonymi gośćmi, by powspominać ludzi, niektóre fakty, sukcesy i osiągnięcia, składające się na najnowszą historię ŚIL.

Najnowszą, bo początki Śląskiej Izby Lekarskiej sięgają już 1934 roku, kiedy to została ustanowiona rozporządzeniem ówczesnego ministra opieki społecznej (pierwsze wybory odbyły się w 1935 roku). Po drugiej wojnie światowej izba wznowiła swoją działalność, lecz w 1951 roku, z mocy ustawy władz komunistycznych, została rozwiązana, podobnie jak samorząd lekarski i lekarsko-dentystyczny w całej Polsce. Wraz z powstaniem „Solidarności” i inicjatywami podejmowanymi przez lekarzy i stomatologów zrzeszonych m.in. w Polskim Towarzystwie Lekarskim, pojawiły się szanse na jej odrodzenie. Ostatecznie zrealizowane przez posłów na Sejm IX kadencji. 17 maja 1989 roku uchwalili oni ustawę o izbach lekarskich, która weszła w życie z początkiem 1990 roku otwierając tym samym nowy rozdział lekarskiej samorządności.

Wśród znakomitych gości uroczystości jubileuszowej, obok wicewojewody śląskiego, znaleźli się m.in.: Michał Luty – wiceprezydent miasta Katowice, prof. Jan Duława – prorektor ds. nauki SUM, dr hab. Damian Czyżewski – prorektor ds. klinicznych SUM, prof. Jan Zejda – dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM, prof. Maciej Misiołek – dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, prof. Czesław Marcisz – prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM, dr Maciej Hamankiewicz – prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, dr Jerzy Dosiak – przewodniczący O/Katowice PTL, dr Mariola Bartusek –przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, adw. Roman Kusz – wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, not. Jacek Wojdyło – prezes Rady Izby Notarialnej, radca prawny Katarzyna Palka-Bartoszek – sekretarz Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, dr Zofia Orzechowska – prezes O/Śląskiego STOMOZ, Małgorzata Ziółkowska – dyrektor oddziału TU Inter Polska w Katowicach, prof. Andrzej Matyja – prezes ORL w Krakowie, dr Klaudiusz Komor – prezes ORL w Bielsku Białej, dr Jarosław Wanecki – prezes ORL w Płocku, dr Jerzy Friediger – wiceprezes ORL w Krakowie, dr Mariusz Malicki – wiceprezes ORL w Częstochowie, dr Paweł Wróblewski – wiceprezes ORL we Wrocławiu, prof. Zygmunt Woźniczka z Zakładu Teorii i Historii Kultury Uniwersytetu Śląskiego, propagator inicjatywy prezesa ŚIL dla powstania na Śląsku Muzeum Historii Medycyny, a także laureaci najwyższego wyróżnienia Śląskiej Izby Lekarskiej „Wawrzynu Lekarskiego”: dr Maria Trzeciak, prof. Szczepan Łukasiewicz, prof. Kazimierz Marek, prof. Władysław Nasiłowski.

Zwieńczeniem spotkania jubileuszowego był recital Marii Meyer, artystki Teatru Rozrywki w Chorzowie, która porwała publiczność autorską interpretacją znanych piosenek musicalowych i kabaretowych.

W ramach wydarzeń związanych ze srebrnym jubileuszem, wiosną przyszłego roku wydana zostanie monografia 25-lecia odrodzonej Śląskiej Izby Lekarskiej, w której przypomniany zostanie dorobek wszystkich siedmiu kadencji, składy osobowe organów izbowych, najważniejsze daty i wydarzenia minionego ćwierćwiecza. Na jej stronach znajdą się także zdjęcia i relacja z uroczystości jubileuszowej.


Program centralnych obchodów 25-lecia odrodzenia samorządu lekarzy i lekarzy dentystów

Lista regionalnych obchodów jubileuszu 25-lecia samorządu lekarskiego

Historia samorządu lekarskiego w Polsce

Zdjęcia z jubileuszu 25-lecia OIL w Łodzi