22 maja 2024

30-lecie chóralistyki lekarskiej

11 czerwca w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie odbył się jubileuszowy koncert z okazji 30-lecia istnienia i działalności artystycznej Chóru Lekarzy Medici pro Musica.

Foto: W-MIL

To zespół cieszący się coraz większą popularnością i sympatią środowiska medycznego oraz artystycznego regionu Warmii i Mazur.

Dzięki życzliwemu i hojnemu patronatowi Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej, już w drugim roku reaktywacji odrodzonego samorządu lekarskiego (w 1991 r.) mogliśmy zacząć realizować naszą pasję chóralnego muzykowania, będąc pierwszym tego typu zespołem wśród medyków. Obecnie kultura lekarska może poszczycić się aż 11 chórami, działającymi przy okręgowych izbach lekarskich.

Trudny czas pandemii COVID-19 nie powstrzymał nas, było wręcz przeciwnie. Mimo prawie dwuletniej przerwy w koncertowaniu, wszystkie chóry pracowały online i w efekcie zrealizowały promocyjne teledyski, nagrane przy finansowym wsparciu Komisji Kultury NRL.

W bogatym programie koncertu Chóru Medici pro Musica, którego kierownikiem artystycznym jest charyzmatyczna Małgorzata Wawruk, znalazły się m.in. utwory klasyczne, wykonane ze stowarzyszeniem Grupy Smyczkowej Absolwent, pod dyrekcją Doroty Obijalskiej, a także pieśni a cappella czy równie ambitna klasyka z repertuaru Kabaretu Starszych Panów.

Owacyjnie przyjęto gościa koncertu, Mateusza Michałowskiego, syna naszego chóralnego małżeństwa, Doroty i Macieja Michałowskich, świeżo upieczonego absolwenta Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie. Swoim barytonowym głosem brawurowo wykonał słynne arie z opery „Rigoletto”G. Verdiego oraz „Carmen” G. Bizeta. Zaprosiliśmy także współpracującą z nami Anię Śleszyńską-Górny, lekarkę i znakomitą skrzypaczkę, której melancholijna interpretacja „Oblivion”Astora Piazzoliwstrzymała w zamyśleniu oddech sali koncertowej.

Wykonana przez nas popularna piosenka „Śpiewać każdy może”, nazwana żartobliwie hymnem zespołu, miała być zachętą skierowaną do młodego pokolenia lekarzy, aby otworzyli swoje serca i umysły na sztukę i śmiało zasilali nasze 30-letnie szeregi. W przeciwnym razie chóralistyka lekarska może już niebawem przejść do historii.

Aleksandra Bakun, Medici pro Musica