15 lipca 2024

5. Kongres „Zdrowie Polaków”

„One Health – Jedno Zdrowie” to hasło przewodnie 5. Kongresu „Zdrowie Polaków”. – To klucz do zrozumienia zależności między zdrowiem człowieka a jakością środowiska, w którym żyje – mówi prof. Henryk Skarżyński.

– Pod hasłem „One Health – Jedno Zdrowie” chcemy skupić się na integralnym podejściu do zdrowia, które uwzględnia wpływ środowiska naturalnego, zwierząt i człowieka na ogólną równowagę zdrowotną. To perspektywa, dzięki której można zobaczyć, że zdrowie jednostki i zdrowie ekosystemu są ze sobą nierozerwalnie związane – mówi prof. Henryk Skarżyński, przewodniczący Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków”.

W trakcie wydarzenia zaplanowano wiele debat poświęconych m.in. starzeniu się Polaków, jakości kształcenia kadr medycznych i działaniom samorządu lokalnego na rzecz środowiska w kontekście ochrony zdrowia. Będzie także dyskusja poświęcona roli instytutów w kształceniu podyplomowym kadr medycznych oraz wpływowi medycyny na sztuczną inteligencję i vice versa.

Podczas paneli i wykładów wybitni eksperci z różnych dziedzin nauki, a także decydenci i praktycy, przybliżą tematy związane z wpływem środowiska na zdrowie człowieka, m.in. na problemy neurologiczne u dzieci. Wśród tematów innych paneli są m.in.: „Choroby cywilizacyjne czy zależne od stylu życia?” „Środowisko a choroby neurologiczne”, „Wpływ bioaktywnych komponentów na dobrostan zdrowia człowieka”.

Panel moderowany przez prof. Przemysława Oszukowskiego zostanie poświęcony wpływowi otyłości matek na programowanie otyłości u dzieci. Prof. Jerzy Woy-Wojciechowski przedstawi wykład na temat „Wpływ środowiska na zdrowie Polaków”, a prof. Jerzy Szaflik podzieli się spostrzeżeniami w prelekcji zatytułowanej „Oczy w cieniu nowoczesności: skutki promieniowania UV i światła niebieskiego w erze współczesnej technologii”.

W związku z tym, że media pełnią kluczową funkcję w monitorowaniu, analizowaniu i informowaniu społeczeństwa o zmianach i wyzwaniach związanych z ochroną zdrowia, jedna z debat zostanie poświęcona roli dziennikarza jako obserwatora społecznego. W dyskusji moderowanej przez prof. Henryka Skarżyńskiego i red. Romana Czejarka weźmie udział m.in. redaktor naczelna „Gazety Lekarskiej” Karolina Kowalska.

Wydarzenie organizowane jest przy współpracy Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Światowego Centrum Słuchu, Instytutu Narządów Zmysłów oraz fundacji „Po Pierwsze Zdrowie”.

Kongres odbędzie się w dniach 13-14 listopada 2023 r. Dyskusje można śledzić online na stronie www.kongres-zdrowiepolakow.pl.

Patronem medialnym kongresu jest „Gazeta Lekarska”.