14 kwietnia 2024

80 lat walki z chorobami płuc

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc obchodzi w tym roku 80-lecie istnienia. Organizacja ta w początkowej fazie swojej działalności skupiała się na walce z epidemią gruźlicy i odniosła na tym polu wiele sukcesów. Obecnie jednym z głównych zagrożeniem, z jakimi musi się mierzyć, jest rak płuca.

 

Od prawej: prof. Władysław Pierchała (prezes zarządu PTChP) i prof. Paweł Śliwiński (wiceprezes)

W tę okrągłą rocznicę Polskie Towarzystwo Chorób Płuc doczekało się pierwszej własnej siedziby. Dotychczas miejsce działania podążało za prezesem zarządu, teraz będzie nim lokal w kompleksie apartamentów przy ulicy Wroniej w Warszawie.

Korzenie Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc sięgają lat 30. XX wieku, kiedy to zaczęło funkcjonować Polskie Towarzystwo Badań Naukowych nad Gruźlicą. Jego działania koncentrowały się oczywiście w głównej mierze na walce z gruźlicą (m.in. pracowano nad ustawą przeciwgruźliczą), odegrało też dużą rolę w organizacji szkoleń kadr lekarskich w czasie drugiej wojny światowej. Od 1951 roku działało pod nazwą Polskie Towarzystwo Ftyzjatryczne, a po kilku latach jako Polskie Towarzystwo Ftyzjopneumologiczne. Od 2006 roku działa pod obecną nazwą.

 

– W pierwszych latach działania towarzystwa największym problemem była gruźlica. Pneumonolodzy polscy opanowali tę chorobę. Teraz przed nami stoi nowe wyzwanie – przewlekła obturacyjna choroba płuc i rak płuca. Chcielibyśmy, aby w ministerstwie zdrowia opracowano program do walki z tymi plagami, bo tylko szereg zmian organizacyjnych jest w stanie zmienić epidemiologię tych schorzeń w naszym kraju – informuje dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Temat raka płuca, jako ważnego zagadnienia do omówienia, po raz pierwszy pojawił się w 1967 roku podczas zjazdu członków towarzystwa i do dziś jest ważnym i szeroko dyskutowanym problemem, co nie dziwi, gdy popatrzymy na epidemiologię związaną z tą chorobą. Więcej informacji o działalności na stronie internetowej www.ptchp.org.pl.

ls