21 kwietnia 2024

869 więcej miejsc na kierunku lekarskim

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych projekt dotyczący limitów przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w roku akademickim 2016/2017. Resort proponuje zwiększenie limitów: na kierunek lekarski o 869 miejsc, a na kierunek lekarsko-dentystyczny o 18 miejsc.

IMG_8790_

Foto: Marta Jakubiak

Na kierunku lekarskim zaproponowano zwiększenie limitu w sumie o 869 miejsc, w tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim o 599 miejsc, a w formie niestacjonarnej – o 100 miejsc.

Pozostałe miejsca dotyczą studiów prowadzonych w języku innym niż polski (stacjonarne i niestacjonarne). Zwiększenie limitów dotyczy każdej uczelni medycznej.

I tak np. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim ma być o 46 miejsc więcej, na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym o 75 więcej, a na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie o 50 miejsc więcej.

Warto przy tym zauważyć, że od przyszłego roku akademickiego rusza pierwszy nabór na kierunek lekarski w prywatnej uczelni – Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (100 miejsc).

Na kierunku lekarsko-dentystycznym resort zdrowia proponuje zwiększyć limit ogółem o 18 miejsc. Na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim ustalono zwiększenie limitu o 31 miejsc, a w formie niestacjonarnej – o 10 miejsc. Na studiach prowadzonych w języku innym niż polski (stacjonarne i niestacjonarne) zmniejszono limit o 23 miejsca.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.