21 kwietnia 2024

90 lekarzy bez opt-out. Kielecki szpital ma obawy (wywiad)

Pod hasłem „Stawiamy na jakość” trwa protest lekarzy, którzy wypowiadają klauzulę opt-out, pozwalającą im na pracę w wymiarze przekraczającym 48 godzin w tygodniu. O skutki protestu w tej formie pytamy Annę Mazur-Kałużę, rzecznika prasowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.


WSZ w Kielcach

Ilu dokładnie lekarzy dotychczas wypowiedziało klauzulę?

Do 14 listopada klauzulę opt-out wypowiedziało 57 lekarzy specjalistów i 33 rezydentów pracujących w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Łącznie w placówce zatrudnionych jest około 470 lekarzy. 113 z nich ma jeszcze podpisany opt-out.

W jaki sposób dyrekcja szpitala zamierza wypełnić lukę, która może powstać w związku z decyzją tych lekarzy?

Przy obecnej liczbie wypowiedzianych opt-outów jesteśmy jeszcze w stanie zapewnić obstawę dyżurową w naszych klinikach. Jest jednak poważne zagrożenie, że zabraknie lekarzy, jeśli do akcji przyłączą się kolejne osoby. Obawiamy się kolejnych tygodni, przed nami okres świąteczny, czas urlopów.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach jest w bardzo trudnej sytuacji, tak jak i szefowie wielu innych lecznic w kraju. Uważamy, że problem powinien być rozwiązany systemowo. Nie jest możliwe, aby dyrekcja szpitala sama wypracowała optymalne rozwiązanie, które będzie dla naszej placówki opłacalne ekonomicznie, a jednocześnie bezpieczne organizacyjnie.

Jakie mogą być konsekwencje dla szpitala i dla pacjentów, jeżeli upłynie termin wypowiedzenia opt-out?

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach jest ponad 30 klinik i oddziałów, na których dyżurują lekarze. Konsekwencją wypowiedzenia opt-outów mogą być poważne trudności w zapewnieniu pełnej obstawy dyżurowej w klinikach.

Czy dyrekcja prowadzi rozmowy z lekarzami próbując nakłonić ich do cofnięcia decyzji?

Sytuacja jest monitorowana na bieżąco. Dyrekcja jest w kontakcie z kierownikami klinik. Informacje o skali zjawiska szpital przekazuje do służb wojewody i marszałka województwa świętokrzyskiego. Siła oddziaływania apelu Naczelnej Rady Lekarskiej jest bardzo duża. Każdy lekarz decyzję o wypowiedzeniu klauzuli opt-out podejmuje indywidualnie.