Skierowania – od stycznia nowe zasady

Przypominamy, że od 1 stycznia br. świadczeniodawca musi gromadzić oryginały skierowań dostarczone od pacjentów. Dokument powinien wpłynąć do placówki medycznej w ciągu 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, inaczej pacjenta należy wykreślić z tej listy.

Foto: Lidia Sulikowska

Oryginał skierowania może być dostarczony przez pacjenta osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub poprzez pocztę (wówczas istotna jest data nadania listu).

Co ważne, jeżeli świadczeniodawca zakończy wykonywanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia przed udzieleniem świadczenia osobie wpisanej na listę oczekujących, musi wydać jej oryginał skierowania oraz zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się do niego. Za wydanie zaświadczenia nie można żądać opłaty.

Jeśli pacjent nie zgłosi się na wizytę w wyznaczonym terminie, powinien zostać skreślony z listy oczekujących i otrzymać zwrot oryginału skierowania. Jeśli pacjent uprawdopodobni, że nieobecność na wizycie nastąpiła z powodu siły wyższej, to nie można go skreślić z listy – o ile w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia złoży on wniosek o przywrócenie.

Jeszcze przed wprowadzeniem tego rozwiązania środowiska lekarskie zwracały uwagę, że ten wymóg znacząco obciąża świadczeniodawcę, bo ten będzie musiał przechowywać dużą liczbę dokumentów w formie papierowej. Pojawiały się głosy, że warto byłoby wprowadzić ujednolicony, ogólnokrajowy system elektroniczny, za pośrednictwem którego można by zapisywać pacjentów na poszczególne świadczenia, a który uniemożliwiałby wpisanie tej samej osoby na jedno skierowanie na różne listy oczekujących.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.