O refundacji i ChPL

Stanowisko Nr 55/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 października 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Foto: Pixabay / CC0

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, przesłanym przy piśmie Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia z dnia 23 września 2016 r., znak PLO.461.349.2016.MW, zgłasza następujące uwagi przedmiotowego projektu.

Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej pozytywnie ocenia projektowaną zmianę treści art. 6 ustawy poprzez zastąpienie kategorii dostępności „w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń,” kategorią „w pełnym zakresie wskazań”. Zmiana ta usuwa nieracjonalne związanie kategorii dostępności refundacyjnej z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, która nie zawsze odzwierciedla aktualny stan wiedzy medycznej w kwestii potwierdzonej skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie ocenia także projektowaną możliwość wszczynania przez Ministra Zdrowia postępowań w sprawie zmiany decyzji administracyjnej o objęciu refundacją oraz ustaleniu urzędowej ceny zbytu dla leku w ściśle określonych przypadkach m.in. w razie zagrożenia wystąpienia istotnego ograniczenia dostępności świadczeniobiorców do leków. Minister Zdrowia, będąc odpowiedzialnym za ochronę zdrowia, powinien mieć narzędzia umożliwiające wpływanie na poziom dostępność leków refundowanych.


Od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.