Konkurs Poetycko-Prozatorski „Puls Słowa”

Prezentujemy regulamin V Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-Prozatorskiego „Puls Słowa”, adresowanego do lekarzy i lekarzy dentystów. Organizatorami konkursu są: Naczelna Izba Lekarska, Komisja Kultury Sportu i Turystyki OIL w Warszawie oraz SZPZLO Warszawa Praga-Północ. 

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pięciu wierszy o dowolnej tematyce lub prozy do dziesięciu stron maszynopisu, w czterech egzemplarzach. Każdy utwór powinien być opatrzony godłem. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej nagradzane ani publikowane.
  2. Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem, zawierającą dane autora: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail oraz godło.
  3. Prace należy nadsyłać do dnia 30 czerwca 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Redakcja „Zdrowej Pragi”, 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 34, z dopiskiem: Konkurs Poetycko-Prozatorski „Puls Słowa”.
  4. Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna nagrody i wyróżnienia o łącznej wartości 3000 zł.
  5. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej.
  6. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
  7. O terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem.
  8. Odbiór nagrody możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej.

Dodatkowych informacji udziela Maria Żywicka-Luckner: tel. (22) 619 42 31 lub 604 286 324, e-mail: majkazywicka@wp.pl.

Patronat medialny nad konkursem objęła „Gazeta Lekarska”.

mt

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.