Nowe wymagania w zakresie endoprotezoplastyki

1 stycznia 2018 r. zmieniły się ministerialne przepisy dotyczące wymagań w przedmiocie endoprotezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego.

Foto: pixabay.com

W związku z wprowadzoną zmianą wymaganym będzie:

  • w przypadku realizacji pierwotnej całkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego – udokumentowana wykonana roczna liczba zabiegów co najmniej 60 totalnych aloplastyk stawu biodrowego, potwierdzona przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (nie dotyczy oddziałów dziecięcych), lub
  • w przypadku realizacji pierwotnej endoprotezoplastyki stawu kolanowego (całkowitej lub połowiczej) – udokumentowana wykonana roczna liczba zabiegów co najmniej 40 aloplastyk stawu kolanowego, potwierdzona przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (nie dotyczy oddziałów dziecięcych);
  • w przypadku realizacji operacji rewizyjnych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego lub kolanowego wymagających częściowej lub całkowitej wymiany endoprotezy również z koniecznością odtworzenia łożyska kostnego – udokumentowana wykonana liczba zabiegów co najmniej 20 operacji rewizyjnych endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego w okresie 3 lat, potwierdzona przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (nie dotyczy oddziałów dziecięcych);
  • obowiązek dokonywania okresowej (co najmniej raz w roku) analizy zdarzeń niepożądanych, w tym co najmniej przyczyn zgonów, wydłużenia czasu hospitalizacji oraz powikłań (procentowy współczynnik powikłań występujących w ciągu 7-90 dni po zabiegach, procentowy współczynnik ponownych przyjęć w ciągu 30 dni po zabiegach) i przekazywania informacji w tym zakresie konsultantowi wojewódzkiemu w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Zmiana ma na celu właściwe zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz zapewnienie ich wysokiej jakości. W ocenie resortu zdrowia efektem wprowadzonych zmian ma być:

  • poprawa jakości realizowanych świadczeń;
  • właściwe zabezpieczenie ww. świadczeń;
  • zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych (tj. ekonomiczny efekt skali);
  • usprawnienie poziomu technicznego wykonania operacji zarówno na poziomie planowania jak i realizacji świadczenia;
  • zapewnienie warunków do ostatecznego powstania świadczenia kompleksowego.

Wprowadzenie zmian nie wpłynie na liczbę wykonywanych świadczeń z zakresu endoprotezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia realizują procedurę informowania pacjentów o zakończeniu wykonywania umowy o udzielanie świadczeń z przedmiotowego zakresu przez świadczeniodawców, u których pacjenci zostali wpisani na listę oczekujących, jednocześnie wskazując pozostałe placówki udzielające świadczeń w tym samym zakresie.

Poniżej znajduje się mapa Polski z podziałem na województwa, przedstawiająca poziom zabezpieczenia realizacji świadczeń przez ośrodki, które od dnia 1 stycznia 2018 r. realizują świadczenia z zakresu endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego oraz endoprotezoplastyk rewizyjnych, stanowiąca jednocześnie informację o zabezpieczeniu potrzeb pacjentów w tym zakresie.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U.  poz. 2295), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 918).

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.