Chcą pomóc polskiej psychiatrii

Długie terminy oczekiwania na pomoc specjalistów, deficytowe oddziały, warunki bytowe w szpitalach wymagające poprawy, niewystarczające nakłady finansowe – to główne problemy polskiej psychiatrii.

Foto: pixabay.com

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wystąpił do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o jego osobiste zainteresowanie obszarem opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

– 23 lutego obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Zaburzenia depresyjne są jedną z najczęstszych przyczyn podejmowanych prób samobójczych. W Polsce każdego roku w wyniku skutecznej próby samobójczej traci życie ponad 5 tysięcy osób. To więcej niż liczba ofiar wszystkich wypadków komunikacyjnych. Przełammy temat tabu. Stwórzmy warunki dobrej opieki psychiatrycznej – apeluje Rzecznik Praw Pacjenta.

W 2016 r. Komenda Główna Policji odnotowała 9861 prób samobójczych, z czego 5405, zatem blisko 55% przypadków, zakończyło się zgonem. Choroba psychiczna, inna choroba lub trwałe kalectwo stanowiły przyczynę 55,6% prób samobójczych. Wydarzenia te są nie tylko osobistym dramatem osób chorujących, ich biskich i rodzin, ale również, z uwagi na rosnące koszty społeczne i ekonomiczne, coraz większym wyzwaniem dla polityki zdrowotnej.

Zgodnie z zapisem preambuły do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa.

– Rzecznik Praw Pacjenta jako centralny organ administracji rządowej wspiera wszelkie działania propacjenckie, które mogą przyczynić się do wzrostu dostępności do opieki psychiatrycznej. Proszę przedstawicieli organów władzy rządowej i samorządowej oraz zawodów medycznych o współpracę i potraktowanie psychiatrii jako priorytetu naszych wspólnych działań – podkreśla Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta Grzegorz Błażewicz. M.in. w tym celu kilka dni temu w Ministerstwie Zdrowia spotkał się z konsultantem krajowym oraz wszystkimi konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie psychiatrii.

– Pacjent z zaburzeniami psychicznymi ma swoją ustawę – ustawę o ochronie zdrowia psychicznego. Pacjent z zaburzeniami psychicznymi ma swoich rzeczników – ogólnopolskiego Rzecznika Praw Pacjenta i Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w poszczególnych szpitalach psychiatrycznych. Pacjent z zaburzeniami psychicznymi ma też przede wszystkim swoją godność – podejmujmy działania na rzecz jej poszanowania poprzez zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych według aktualnej wiedzy medycznej – konkluduje Grzegorz Saj, dyrektor Departamentu ds. Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta wyraża przekonanie, że wspólnie podejmowane działania przyczynią się do zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi możliwie optymalnych warunków leczenia i codziennego funkcjonowania.

Powiązane aktualności

Jeden komentarz

Skomentuj
  1. Bogdan Sawicki
    Mar 06, 2018 - 01:25 PM

    rzecznik nie dostrzega najważniejszej bolączki polskiej psychiatrii- nagminnego łamania praw pacjentów, bezkarności psychiatrów; ile mają zarabiać, aby zgodzili się na przestrzeganie praw.
    Poruszenie tego problemu przez rzecznika skończyłoby się dla niego tak jak dla poprzedniej Rzecznik. Tyle, że Ona miała jaja.

    ODPOWIEDZ

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.