Ustawa o RODO: dane osobowe będą lepiej chronione

Nowy organ będzie mógł kierować do osób fizycznych i prawnych wystąpienia zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych – wynika z projektu ustawy, który przyjął rząd.

Posiedzenie Rady Ministrów
Foto: W. Kompała / KPRM

Zaproponowane przepisy ustawy o ochronie danych osobowych wynikają z konieczności dostosowania polskiego prawa do unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO).

Projekt ustawy przewiduje ustanowienie niezależnego organu zajmującego się sprawami ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Zastąpi on Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Organem doradczym dla PUODO będzie ustanowiona przy nim Rada do Spraw Ochrony Danych Osobowych.

Więcej o RODO piszemy tutaj.

Nowy organ będzie powoływany na swoją kadencję przez Sejm za zgodą Senatu. Prezes Urzędu będzie mógł kierować do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego, państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne, osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi oraz innych podmiotów – wystąpienia zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych.

Będzie mógł również występować do organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie bądź zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Będzie mógł ponadto wydawać rekomendacje, jak odpowiednio zabezpieczać dane osobowe. Każdy podmiot będzie musiał jednak sam ocenić ryzyko związane z wyciekiem danych osobowych i dostosować odpowiednie środki zabezpieczające.

Jednym z założeń projektu ma być usprawnienie prowadzonych obecnie postępowań. Jak podkreślił resort cyfryzacji, nowe przepisy mają dać obywatelom nie tylko lepszą ochronę przed nieuczciwymi praktykami, ale uczynić też postępowania w sprawach ochrony danych osobowych szybszymi. Zgodnie z projektem, zniesiona zostanie dotychczasowa dwuinstancyjność postępowania w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Więcej o RODO piszemy tutaj.

Dzięki temu rozwiązaniu obywatel będzie miał możliwość szybszego uzyskania sądowej ochrony swoich praw” – zaznaczono w komunikacie ministerstwa. Jak podkreślił resort cyfryzacji, nowe przepisy mają sprawić, że dane osobowe Polaków będą lepiej chronione. Do nowych regulacji będą musiały dostosować się wszystkie podmioty, które zbierają i przetwarzają dane osobowe. Jak podkreślił wiceminister cyfryzacji Marek Zagórski, ustawa ma służyć, a nie utrudniać życie obywatelom.

„Przepisy mają nas chronić przed handlem danymi. Trzeba się przygotować i pamiętać, że dane osobowe są dobrem wrażliwym, że nie należy panikować” – zaznaczył Zagórski, cytowany w komunikacie. Jak dodał, RODO to nie tylko kary, ale przede wszystkim chęć uwrażliwienia, że dane osobowe powinny być dobrze zabezpieczone. Z chwilą wejścia w życie nowej ustawy utraci moc dotychczasowa ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.

kic

Źródło: www.kurier.pap.pl

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.