Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii o pilotażu KSO

Od kilku tygodni trwa pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej. O zmianach, jakie niesie z punktu widzenia zarówno lekarzy, jak i pacjentów, mówi dr hab. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, a jednocześnie przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Foto: Mariusz Tomczak

Z punktu widzenia lekarza Krajowa Sieć Onkologiczna określa przede wszystkim podstawowe standardy organizacyjne koordynacji opieki onkologicznej.

Dodatkowo porządkuje standardy jakościowe, które mają zapewnić pacjentom diagnostykę i leczenie zgodne z aktualną wiedzą medyczną, czego wymaga ustawa o prawach pacjenta. Nie było to do tej pory systemowo rozwiązane i mieliśmy do czynienia ze zróżnicowaną jakością udzielanych świadczeń.

W ramach standardów organizacyjnych wprowadzono szablony opisów badań histopatologicznych oraz obrazowych, dzięki którym lekarze diagnozujący pacjenta mają jasny schemat postępowania, ograniczają ryzyko błędu i konieczność powtarzania badań. Na kolejnym etapie lekarze wchodzący w skład konsylium otrzymują kompletne opisy badań diagnostycznych, mają pewność co do rozpoznania i mogą przygotować optymalny plan leczenia.

W skomplikowanych przypadkach mają także możliwość konsultacji z ośrodkiem koordynującym lub jednostką specjalizującą się w leczeniu danego nowotworu, np. w raku płuc. Dodatkowo w pilotażu rozszerzona została rola koordynatora (opiekuna) pacjenta onkologicznego, którego włączamy już na etapie diagnostyki, żeby przejął część obowiązków lekarza i zapewnił pacjentowi szybsze i sprawniejsze przejście przez ten etap.

Wszystkie wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego zostały opracowane we współpracy z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinach onkologicznych i ekspertami z zakresu pulmonologii, na podstawie amerykańskich i europejskich wytycznych NCCN, ECCO czy ESMO. Dzięki temu pacjenci, niezależnie od miejsca zamieszkania, będą mieli zapewnioną opiekę na tym samym poziomie.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.