Konopie medyczne zawitały do NIL

W piątek 12 kwietnia w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie odbyło się szkolenie „Wprowadzenie do stosowania konopi medycznych”.

Foto: Mariusz Tomczak

Poruszone zostały między innymi wskazania do ich stosowania w praktyce lekarskiej oraz sposoby wystawiania recept lekarskich.

W programie szkolenia znalazły się również szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania surowca farmaceutycznego Cannabis sativa L.

Omówiono aktualne przepisy i normy prawne dotyczące konopi medycznych, a także mechanizmy działania i aktualne wskazania terapeutyczne. Wykładowcy zwracali uwagę na konieczność zachowania ostrożności przy stosowaniu konopi medycznych, a także omówili działania niepożądane terapii i zagrożenia płynące z nielegalnych źródeł pozyskiwania surowca.

Medyczne zastosowanie marihuany jest dopuszczone prawem w kilkunastu krajach Europy, a od 1 listopada 2017 r. również w Polsce. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, leki wytworzone na bazie substancji zawartych w konopiach zostały zalegalizowane. Ustawa zdefiniowała Cannabis jako „surowiec farmaceutyczny”.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Zespół ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów NIL. Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymali punkty edukacyjne. Wśród wykładowców znaleźli się m.in. prof. Małgorzata Łukowicz, dr Piotr Migas, mec. Sylwia Tokarzewska-Cybulko, mgr Małgorzata Wagner, mgr Samia Al-Hameri, mgr Konrad Mielcarek.

O tym, jak w praktyce wygląda leczenie kannabinoidami, piszemy tutaj.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.