Gdzie są i po co powstały centra urazowe?

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Sosnowiec, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra – oto lista miast, w których obecnie działają centra urazowe. Powstały one dzięki środkom Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Foto: Marta Jakubiak

Centra urazowe utworzono na bazie ośrodków wysokospecjalistycznych. Są to funkcjonalnie wydzielone części szpitala, do których trafiają najciężej poszkodowani pacjenci (głównie ofiary wypadków i katastrof). Ich istotą jest szybka diagnostyka i leczenie na bardzo wysokim poziomie z zakresu kilku specjalizacji równocześnie.

Całodobowo i bez zbędnej zwłoki

Tego typu placówki, jak czytamy w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie centrum urazowego, zapewniają dostęp do sprzętu i aparatury medycznej, umożliwiających całodobowe i niezwłoczne wykonywanie badań diagnostycznych, bez konieczności przewożenia pacjenta urazowego specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego. Bo często o życiu i śmierci pacjenta decyduje każda minuta…

Nowy sprzęt nie tylko w SOR-ach

„Wszystkie centra zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt, m.in. z zakresu neurochirurgii, ortopedii, traumatologii i anestezjologii. Nowa aparatura trafiła także na bloki operacyjne i szpitalne oddziały ratunkowe. W samym tylko Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie kupiono ponad 460 sztuk takiego sprzętu” – podaje resort zdrowia.

Decyduje lekarz lub ratownik

O tym, czy pacjenta przewieźć do centrum, decyduje lekarz lub ratownik, którzy są obecni na miejscu zdarzenia. Pod uwagę brany jest stan poszkodowanego i jego obrażenia. Wstępna diagnostyka odbywa się w szpitalnym oddziale ratunkowym, natomiast w centrum urazowym wykonywane są czynności niezbędne do stabilizacji funkcji życiowych i tutaj podejmowane są decyzje dotyczące dalszej terapii.

35 mln euro

Centra urazowe są jednymi z najważniejszych inwestycji finansowanych ze środków unijnych w sektorze zdrowia. Na ich utworzenie przeznaczono ok. 35 mln euro. To między innymi właśnie dzięki takim wydatkom systematycznie poprawia się świadczenie usług medycznych.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.