Uwagi PNRL do projektu zarządzenia prezesa NFZ dotyczącego stomatologii

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w piątek 4 listopada podjęło stanowisko dotyczące projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne (jego treść publikujemy poniżej).

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, o którym poinformował Pan Bernard Waśko Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych pismem z dnia 21 października 2022 r., znak: DSOZ-SOD.400.3.2022, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia:

  1. Zastrzeżenia budzi §13 ust. 1 pkt 8 projektu, który uniemożliwia sumowanie pakietów o kodach ST26, ST29, ST30, ST33, ST34 z innymi pakietami lub jednostkowymi świadczeniami stomatologicznymi, a w szczególności wątpliwości budzi zakaz jednoczesnego rozliczania pakietu ST34 Badanie lekarskie kontrolne z innymi jednostkowymi świadczeniami stomatologicznymi. Lekarz dentysta nie może rozpocząć leczenia bez wcześniejszego zbadania pacjenta. Proponujemy pozostawienie procedur jednostkowych w załączniku 1B 23.0101 Badanie jamy ustnej z instruktażem higieny jamy ustnej i 23.0102 Badanie kontrolne jamy ustnej, oraz jednocześnie możliwość łączenia ich z innymi procedurami jednostkowymi.
  2. Wątpliwości budzi charakterystyka pakietu ST30 Usunięcie złogów nazębnych z ½ łuku zębowego, określona w załączniku 1d do projektu, zgodnie z którą przy rozliczaniu pakietu wymaga się wskazania procedury 23.1602 Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów. Proponujemy w opisie pakietu ST30 możliwość wpisania procedury 23.1601 oraz 23.1602 z obecnie obowiązującymi wskazaniami do ich stosowania.
  3. W opisie pakietów ST01 Ekstrakcje zębów jednokorzeniowych w znieczuleniu miejscowym i założeniem opatrunku uciskowego i ST02 Ekstrakcja zębów wielokorzeniowych w znieczuleniu miejscowym i założeniem opatrunku uciskowego (załącznik 1d do projektu) nie jest jasna możliwość łączenia tych pakietów z pakietem ST27 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem. Wnosimy o wykreślenie w opisie pakietów ST01,ST02 możliwości chirurgicznego zaopatrzenia małej rany szwem ponieważ takie procedury ujęte są w pakiecie ST03.
  4. §13 ust. 1 pkt 4 projektu wymaga zmiany polegającej na zwiększeniu współczynnika korygującego wykonanie świadczeń związanych z całkowitym opracowaniem i odbudową ubytku zęba stałego i mlecznego obejmującego wymianę wypełnień amalgamatowych.
  5. Prezydium NRL negatywnie ocenia rozwiązania zawarte §13 ust. 1 pkt 6 i 7 projektu, które wprowadzają obowiązek korygowania wyceny pakietów udzielonych w ramach jednej wizyty, współczynnikiem 0,8 – w przypadku wskazania do rozliczenia dwóch pakietów świadczeń oraz współczynnikiem 0,7 – w przypadku wskazania do rozliczenia więcej niż dwóch pakietów świadczeń. Proponujemy 100% płatności za najdroższy pakiet, a za inne pakiety cena będzie obniżana w następujący sposób 80% odpłatności za drugi pakiet i kolejne pakiety. Zmiana ta spowoduje większą ilość świadczeń wykonanych podczas jednej wizyty co przyczyni się do zwiększenia dostępności.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.