Z Sejmu. Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej uchwalona

258 posłów zagłosowało za przyjęciem ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. 14 posłów było przeciw, a 178 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Foto: twitter.com/KancelariaSejmu

Głosowanie odbyło się w czwartek 26 stycznia.

Jedna z przyjętych przez Sejm poprawek ustanawia 1 kwietnia 2024 r. jako datę graniczną utworzenia specjalistycznych ośrodków leczenia onkologicznego I, II i III stopnia, w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej. Przegłosowano także poprawki w art. 39 dotyczące zmiany w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, o publicznej służbie krwi i w ustawie Prawo farmaceutyczne.

Ustawa wprowadza nowy model organizacji i zarządzania opieką onkologiczną, który – zgodnie z założeniami – ma usprawnić organizację systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie onkologii. Podmioty wykonujące działalność leczniczą spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie utworzą Krajową Sieć Onkologiczną.

Sieć onkologiczna

Ustawa określa:

  • organizację i zasady funkcjonowania KSO;
  • zasady i tryb finansowania KSO;
  • zasady i sposób monitorowania jakości opieki onkologicznej;
  • zasady funkcjonowania i zadania Krajowej Rady Onkologicznej;
  • zasady udostępniania danych w ramach KSO;
  • zasady prowadzenia diagnostyki i leczenia onkologicznego na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

„Ustanowienie KSO ma na celu realizację przyjętej Narodowej Strategii Onkologicznej, jak również osiągnięcie jak najlepszej organizacji opieki onkologicznej, w szczególności zapewnienie poprawy jakości i bezpieczeństwa diagnostyki i leczenia onkologicznego, a także wzrostu poziomu satysfakcji pacjenta i optymalizacji kosztów opieki onkologicznej” – wskazano w uzasadnieniu do ustawy.

Choroby nowotworowe jako przyczyna zgonów

Celem sieci jest wzrost efektywności jakości leczenia chorób nowotworowych w skali całego kraju. Będzie to możliwe dzięki standaryzacji i koordynacji procedur wysokospecjalistycznych oraz monitorowaniu jakości. W konsekwencji – zdaniem inicjatorów KSO – umożliwi to odwrócenie niekorzystnych trendów epidemiologicznych i pozwoli obniżyć społeczne koszty obciążenia chorobami nowotworowymi.

Choroby nowotworowe stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów Polaków. Bezwzględna liczba nowotworów złośliwych w kraju stale wzrasta, czego przyczyną jest proces starzenia się społeczeństwa i czynniki związane ze stylem życia. Choroby nowotworowe są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów Polaków. Bezwzględna liczba nowotworów złośliwych w kraju stale wzrasta – najważniejsze przyczyny to proces starzenia się społeczeństwa i czynniki związane ze stylem życia.

W 2019 r. odnotowano 171,2 tys. zachorowań na nowotwory złośliwe (85 559 u mężczyzn i 85 659 u kobiet). Liczba zachorowań w 2020 r. została oszacowana na 182,5 tys. (91,3 tys. mężczyzn i 91,3 tys. kobiet). Według prognozy Krajowego Rejestru Nowotworów w kolejnych latach nastąpi dalszy wzrost zachorowań.

Przebieg procesu legislacyjnego

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.