12 lipca 2024

Ankieta dla szpitalników. Izby lekarskie chcą zebrać wiarygodne dane

Naczelna Izba Lekarska (NIL) we współpracy z Wielkopolską Izbą Lekarską przygotowały ankietę przeznaczaną dla lekarzy pracujących w szpitalach. Cel: uzyskać rzeczywisty obraz szpitalnictwa w Polsce.

Foto: WIL

– Pragniemy zebrać wiarygodne dane, które pozwolą nam bronić lekarzy w mediach przed atakami oraz argumentować potrzebę reform – tłumaczy Marcin Karolewski, przewodniczący Komisji ds. Szpitalnictwa Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL).

Jak informuje NIL, udział w ankiecie przyczyni się do zobrazowania realiów pracy w szpitalach widzianych z perspektywy lekarzy, a wyniki staną się głosem tych, którzy na co dzień pomagają pacjentom.

– Pracujemy w szpitalach i jesteśmy świadomi, że rzeczywistość opisywana w mediach nierzadko diametralnie różni się od tej, którą widzimy na co dzień. Niedofinansowanie procedur przez NFZ, przeciążenie dyżurami, problemy z dopięciem grafików, ograniczenia administracyjno-prawne, obciążenie pracą biurową – to tylko niektóre z naszych problemów, nieznajdujące odzwierciedlenia w oficjalnych danych przekazywanych przez szpitale – mówi Marcin Karolewski.

Ankietę można wypełnić do końca sierpnia 2023 r. – wystarczy kliknąć TUTAJ. Wyniki zostaną zaprezentowane we wrześniu. – Prosimy Was o poświęcenie 5 minut na uzupełnienie ankiety. To niezwykle ważna inicjatywa – dodaje przewodniczący Komisji ds. Szpitalnictwa NRL.

Kryzys kadrowy w szpitalach

O problemach szpitalnictwa, w tym odpływie kadr medycznych, który powoduje coraz większe obciążenie dla personelu, Marcin Karolewski mówił niedawno w rozmowie z „Gazetą Lekarską”.

– Polskie szpitale zmagają się z wielkim kryzysem kadrowym. O ile wcześniej dotykał on placówek powiatowych i miejskich, to teraz obejmuje nawet kliniczne, co wcześniej było nie do pomyślenia. Wszyscy mierzą się także z wyzwaniami natury ekonomicznej. Dużym obciążeniem finansowym stała się ustawa o minimalnych wynagrodzeniach, choć z punktu widzenia pracowników podwyżki, które zagwarantowała, nie wydają się wygórowane – powiedział.

Całą rozmowę publikujemy TUTAJ.