17 lipca 2024

Ankieta WMA na temat grypy

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu kampanii Światowego Stowarzyszenia Lekarzy na rzecz szczepienia przeciwko grypie zainicjowanego podczas Zgromadzenia Narodowego WMA w Durbanie, Światowe Stowarzyszenie Lekarzy przeprowadza sondaż wśród lekarzy praktykujących w celu uzyskania informacji na temat narzędzi komunikacji online i zwraca się do lekarzy i lekarzy dentystów z prośbą o wypełnienie ankiety.

Foto: Mariusz Tomczak

„Ponieważ głównym celem kampanii Światowego Stowarzyszenia Lekarzy na rzecz szczepienia przeciwko grypie jest ochrona zdrowia pacjentów, dane zebrane w toku przeprowadzonej ankiety pozwolą na ustalenie, jakie narzędzia komunikacji online będą najbardziej skuteczne w warunkach klinicznych oraz opracowanie materiałów kampanii w wersji elektronicznej i papierowej najbardziej odpowiadających bieżącym potrzebom przedstawicieli zawodów medycznych” – pisze prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz.

Światowe Stowarzyszenie Lekarzy apeluje lekarzy o wypełnienie ankiety i dalsze rozpowszechnianie informacji na temat prowadzonego sondażu. Wypełnienie ankiety zajmuje kilka minut. Dostęp do ankiety możliwy jest po kliknięciu w ten link. „W trosce o zdrowie polskich pacjentów proszę o wsparcie działań Światowego Stowarzyszenia Lekarzy poprzez wypełnienie ankiety” – zachęca prezes Hamankiewicz.