24 czerwca 2024

Antybiotyki w stomatologii są nadużywane

Dostępne są już zaktualizowane rekomendacje w zakresie stosowania antybiotyków w stomatologii.

Foto: pixabay.com

„Rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w zakresie stosowania antybiotyków w stomatologii” to jeden z ważniejszych dokumentów, jakie powstały w ostatnim czasie dla lekarzy dentystów.

Przygotowujący go eksperci podkreślają, że antybiotyki w stomatologii są bardzo nadużywane, dlatego należy uznać, że lekarze dentyści są współodpowiedzialni za jeden z największych problemów współczesnej medycyny, czyli gwałtownie narastającą oporność bakterii na antybiotyki.

Przed podjęciem decyzji o podaniu antybiotyku należy zawsze rozważyć bilans potencjalnych korzyści i ryzyka wynikających z jego zastosowania.

„Należy z całą mocą podkreślić, iż w profilaktyce zakażeń w stomatologii podstawowe znacznie ma właściwa higiena jamy ustnej i zachowanie odpowiednich zasad aseptyki i antyseptyki okołozabiegowej, natomiast w leczeniu zakażeń zębopochodnych – miejscowe leczenie przyczynowe. Stosowanie antybiotyków nie jest substytutem któregokolwiek z powyższych postępowań” – podkreślają twórcy dokumentu.

Rekomendacje mają ułatwić lekarzom dentystom podjęcie decyzji o wyborze najlepszej strategii postępowania, jednak ostateczne decyzje dotyczące pacjenta zawsze powinny być podejmowane przez lekarza w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem prawnym. Wytyczne dostępne są na stronie PTS.