12 czerwca 2024

AOTMiT chce refundacji leku na czerniaka

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rekomenduje objęcie refundacją niwolumabu, inhibitora immunologicznego punktu kontrolnego PD-1, w ramach programu lekowego w leczeniu zaawansowanego czerniaka.

Czerniak z plamy soczewicowatej
Foto: Skin Cancer Foundation (domena publiczna)

– Dla nas, lekarzy onkologów, decyzja Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji to znakomita wiadomość, gdyż jesteśmy coraz bliżej możliwości leczenia polskich pacjentów immunoterapią nowej generacji – informuje prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

– Niwolumab wykazuje wysoką skuteczność w leczeniu zaawansowanego czerniaka. Obecnie przeżycia dwuletnie przy zastosowaniu tej terapii sięgają 58 procent. W moim przekonaniu niwolumab powinien być standardem leczenia chorych w Polsce, dlatego mam nadzieję, że wkrótce będzie on refundowany w ramach programu lekowego – podkreśla prof. Piotr Rutkowski.

Prezes AOTMiT wydał rekomendację w oparciu m.in. o wyniki badań klinicznych 3 fazy: CheckMate-066, w którym wykazano poprawę całkowitego przeżycia w porównaniu z dakarbazyną u pacjentów w pierwszej linii leczenia oraz CheckMate-037, w którym wykazano lepsze odpowiedzi na leczenie w porównaniu do chemioterapii w kolejnej linii leczenia.

Przypomnijmy, że w Polsce niwolumab jest zarejestrowany do stosowania u dorosłych pacjentów z czerniakiem nieoperacyjnym lub przerzutowym oraz do leczenia miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego płaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuc po uprzedniej chemioterapii.

Czerniak jest najniebezpieczniejszym rodzajem raka skóry, a w zaawansowanym stadium jest chorobą agresywną i śmiertelną. W przeciwieństwie do większości pozostałych guzów litych, czerniak dotyczy w szczególności pacjentów w młodym i średnim wieku.

Cechuje się złośliwą transformacją komórek skóry wytwarzających barwnik, melanocytów, które występują w głębokich warstwach skóry, w środkowej warstwie oka i w uchu wewnętrznym oraz w niektórych narządach wewnętrznych. Wykryty we wczesnym stadium może być w pełni wyleczony, ale w zaawansowanym stadium choroby, kiedy rak rozprzestrzenił się na inne części organizmu, leczenie jest bardzo trudne.

Czerniak przerzutowy to jedna z najbardziej agresywnych form nowotworu, aż 75 proc. chorych umiera w ciągu pierwszego roku po zdiagnozowaniu. Zaawansowana forma czerniaka jest najszybciej rozwijającym się złośliwym procesem nowotworowym u mężczyzn i drugim w kolejności u kobiet.

Mimo że czerniak stanowi zaledwie 4 proc. wszystkich nowotworów złośliwych skóry, lecz jest przyczyną 80 proc. zgonów wywołanych nowotworem złośliwym skóry. Na przestrzeni ostatnich 30 lat częstość występowania czerniaka w Europie uległa podwojeniu. W Europie każdego roku rozpoznaje się prawie 68 tys. przypadków czerniaka, a w Polsce ponad 2,8 tys.