20 maja 2024

Apel w sprawie wynagrodzeń specjalizantów

ORL w Gdańsku zaapelowała do podmiotów zawierających z lekarzami i lekarzami dentystami umowy cywilnoprawne o szkolenie specjalizacyjne o ukształtowanie wynagrodzeń przysługujących tym lekarzom w wysokości nie niższej od tych przewidzianych dla lekarzy odbywających specjalizację w ramach rezydentury.

Stare Miasto w Gdańsku. Foto: pixabay.com

W apelu podjętym przez Okręgową Radę Lekarską 18 marca czytamy m.in., że „nie ma powodów, by różnicować wartość pracy świadczonej przez lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w ramach umów rezydenckich i umów cywilnoprawnych”.

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującym obecnie prawem lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne na podstawie umowy cywilnoprawnej otrzymuje wynagrodzenie, które nie może być niższe od minimalnej stawki godzinowej za pracę ustalonej na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.