24 kwietnia 2024

Bakterie sprawiają, że komórki raka trzustki rosną

Naukowcy z Virginia Tech z Wydziału Inżynierii i Mechaniki Biomedycznej oraz Wydziału Biochemii (USA) odkryli, że bakteria z jamy ustnej – Fusobacterium nucleatum – może przenosić się do guzów raka trzustki i odgrywać kluczową rolę w jego agresywnym wzroście i przemieszczaniu się w organizmie człowieka.

Foto: pixabay.com

Rak trzustki jest trzecią najczęstszą przyczyną zgonów wśród chorób onkologicznych w Stanach Zjednoczonych. Jedna, szczególnie agresywna postać tego nowotworu, gruczolakorak przewodowy trzustki, rokuje okres przeżycia krótszy niż sześć miesięcy.

Scott Verbridge, prof. nadzw. Inżynierii biomedycznej i mechaniki, oraz dr hab. Barath Udayasuryan, absolwent Virginia Tech-Wake Forest University School of Biomedical Engineering and Sciences, zbadali bakterię obecną m.in. w guzach raka trzustki i szukali odpowiedzi, jak może ona wpływać na progresję raka i powodować oporność na chemioterapię.

Wyniki swoich badań przedstawili w „Science Signaling”. Ponieważ Fusobacterium nucleatum jest powszechną bakterią jamy ustnej, często badano ją w odniesieniu do chorób takich jak zapalenie przyzębia czy zapalenie dziąseł. Niewiele wiedziano jednak, jak mikrob ten podróżuje i dostosowuje się do życia w mikrośrodowisku guza, zwiększając agresywność nowotworowych wzrostów.

Z kolei badania nad rakiem dały wiedzę, że jest ona obecna również w raku trzustki, co skłoniło prof. Verbridge’a i jego zespół do sprawdzenia, czy bakteria ta może również aktywować migrację guza w trzustce.

– Dopiero na początku 2022 r. mikrobiom guza został wyraźnie uznany za cechę charakterystyczną raka. Biologia raka i biologia infekcji były zwykle uważane za różne dziedziny badań, ale niedawne połączenie tych dwóch obszarów ujawniło fundamentalne spostrzeżenia na temat progresji choroby nowotworowej – mówi dr hab. Barath Udayasuryan. Zaznacza jednak, że wciąż jest wiele pytań, które pozostają bez odpowiedzi.

Źródło: www.eurekalert.org