21 kwietnia 2024

Bezpłatne szkolenia dla młodych lekarzy

Naczelna Izba Lekarska zaprasza na bezpłatne szkolenia dla młodych lekarzy w ramach projektu „Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę” współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja na szkolenia w terminach: 28 lipca-2 sierpnia (nad Zalewem Zegrzyńskim w Zegrzu w Hotelu 500) oraz 25-30 sierpnia. Trwają one po 6 dni, w tym 4 dni poświęcone będą na zajęcia z zakresu komunikacji z pacjentem i 2 dni na zajęcia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Szkolenia odbywają są w grupach średnio 10-osobowych. Uczestnicy mają zapewniony nocleg i wyżywienie.

Zakres merytoryczny części dotyczącej umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem obejmuje zagadnienia dotyczące:

 • efektywnej komunikacji z pacjentem,
 • sposobu przekazywania trudnych informacji i wspierania pacjentów oraz ich rodzin w traumatycznych sytuacjach,
 • sposobów zapobiegania konfliktom i rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 • sposobów radzenia z manipulacją i agresją ze strony pacjentów lub osób trzecich,
 • umiejętności negocjacji, asertywnej komunikacji i wykorzystania własnego potencjału,
 • sposobów radzenia ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Zakres merytoryczny części dotyczącej funkcjonowania systemu ochrony zdrowia obejmuje zagadnienia dotyczące:

 • form wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty,
 • odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej lekarza i lekarza dentysty,
 • zasad kontraktowania i rozliczania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • zasad wystawiania recept na leki refundowane,
 • organizacji pracy i zarządzania zespołem,
 • marketingu usług lekarskich,
 • zadań i roli samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Zapisy na szkolenia prowadzone są na stronie internetowej projektu mlodylekarz.org.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Projektu Naczelnej Izby Lekarskiej, tel. (22) 558 80 47, e-mail: mlodylekarz@hipokrates.org.