14 kwietnia 2024

Bezzębność i próchnica vs plan finansowy NFZ

Apel Nr 3/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 29 lipca 2016 r. do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zwiększenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017 w części dotyczącej wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia stomatologicznego.

Foto: Marta Jakubiak

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o zwiększenie planu finansowego NFZ na rok 2017 w części dotyczącej wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia stomatologicznego.

Zaplanowane, w kwocie 1 794 915 000 zł., wydatki na leczenie stomatologiczne ubezpieczonych stanowią zaledwie 2,49% całości budżetu NFZ, co oznacza, że w kolejnym roku dojdzie do zmniejszenia procentowego nakładu środków na opiekę stomatologiczną.

Samorząd lekarski przypomina, że w roku 2008 na leczenie stomatologiczne przeznaczono 4,2% budżetu NFZ, w 2009 roku koszty tego leczenia wyniosły 3,37%, w 2015 roku już tylko 2,73%, w 2016 roku nastąpił kolejny spadek do 2,56%.

Negatywne efekty prowadzonej przez NFZ polityki finansowania świadczeń stomatologicznych są już wyraźnie dostrzegalne w polskim społeczeństwie. Jako przykład można wskazać, że, według najnowszych badań, już 80% polskich dzieci w wieku do lat 12 ma próchnicę, a 40% seniorów to osoby bezzębne.

O powyższych problemach ograniczających dostępność do leczenia stomatologicznego samorząd lekarski od lat informował przedstawicieli władzy publicznej odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną. Równie krytycznie do polityki zdrowotnej w zakresie stomatologii odniósł się NIK w swym raporcie „Dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych”.

Postulowane zwiększenie nakładów na stomatologię jest tym bardziej zasadne, że skądinąd słuszny i popierany przez samorząd lekarski projekt wprowadzenia współczynnika korygującego w leczeniu dzieci wymaga zabezpieczenia środków na ten cel. Na kolejne obniżenie nakładów na opiekę stomatologiczną skutkujące ograniczeniem dostępności do leczenia samorząd lekarski stanowczo nie wyraża zgody i apeluje do decydentów o zmianę planu budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w szczególności apeluje do Ministra Zdrowia, aby w obliczu zapowiadanych głębokich strukturalnych reform w publicznej opiece zdrowotnej zapewnił odpowiednie miejsce lecznictwu stomatologicznemu zarówno dzieci, jak i dorosłych. Wobec oczywistego wpływu stanu zdrowia jamy ustnej na powstawanie i przebieg chorób ogólnoustrojowych zaniedbanie tak ważnej dziedziny negatywnie odbije się na stanie zdrowia i jakości życia pacjentów.