27 maja 2024

Bioproteza mitralna. Po raz drugi w Polsce, a dwunasty na świecie

Po raz drugi w Polsce, a dwunasty na świecie, wszczepiono przezcewnikowo biologiczną zastawkę mitralną (TMVI) HighLife 29 mm z dostępu udowego.

Foto: dr Piotr Scisło

Procedura miała miejsce 9 grudnia 2020 r. w Oddziale Hemodynamiki (kierownik doc. Janusz Kochman) I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którego kierownikiem jest prof. Grzegorz Opolski.

Implantację wykonano u 69-letniego pacjenta z ciężką, czynnościową niedomykalnością mitralną i wysokim ryzykiem klasycznej wymiany kardiochirurgicznej (wywiad przebytego zawału serca, pomostowania aortalno-wieńcowego i udaru mózgu).

Jak poinformował WUM, w czasie trzydziestodniowej obserwacji potwierdzono dobrą funkcję bioprotezy i brak powikłań sercowo-naczyniowych zabiegu. Zabieg przezcewnikowej implantacji bioprotezy mitralnej (TMVI), podobnie jak przed 20-laty aortalnej (TAVI), jest niewątpliwie kamieniem milowym w terapii chorych z zastawkowymi wadami serca.

„Poprzez rozpoczęcie programu przezskórnej implantacji protez mitralnych I Katedra i Klinika Kardiologii WUM dołącza do nielicznych ośrodków na świecie, które wykonują przez-cewnikowe implantacje i naprawy wszystkich zastawek serca: mitralnej TMVI/TMVR, trójdzielnej (TTVR), aortalnej (TAVI) i zastawki tętnicy płucnej (PTVI)” – poinformował WUM.

Zabieg z dostępu przezudowego przeprowadził zespół w składzie: prof. Zenon Huczek (operator), dr Adam Rdzanek (operator), dr Bartosz Rymuza (operator), dr Nicolo Piazza (proktor, McGill University, Montreal), dr Piotr Scisło (echonawigator), dr Jean Buithieu (prokotor, McGill University, Montreal) dr Tadeusz Bering (kardioanestezjolog) oraz pielęgniarki: Grażyna Drozdowska i Renata Makowska.