19 lipca 2024

Brexit nie ma wpływu na sytuację polskich lekarzy na Wyspach

Brexit nie będzie miał wpływu na sytuację lekarzy z UE posiadających już rejestrację w GMC – nie trzeba ponownie występować o uprawnienia ani zmieniać umów o pracę.

Foto: pixabay.com

Tak wynika z pisma dyrektora generalnego General Medical Council (brytyjski urząd rejestrujący lekarzy i sprawujący nadzór na wykonywaniem zawodu), Charliego Masseya, adresowanego do organizacji lekarskich i innych instytucji regulujących wykonywanie zawodu lekarza w państwach członkowskich UE.

Pismo od szefa GMC wpłynęło do Naczelnej Izby Lekarskiej. Jak podkreślił Charlie Massey, w okresie przejściowym (tj. do końca 2020 r.) nie zmienią się warunki i zasady rejestracji w GMC dla lekarzy z Unii Europejskiej, a pomimo aktualnej sytuacji politycznej General Medical Council nadal jest zainteresowana ścisłą współpracą w celu promowania bezpieczeństwa pacjentów i zapewnienia, aby europejscy lekarze mogli nadal wykonywać zawód w Wielkiej Brytanii.

Massey dodał, że GMC i brytyjska ochrona zdrowia doceniają wkład lekarzy z pozostałej części Europy. Przez cały okres przejściowy GMC będzie nadal przekazywać informacje w ramach unijnego mechanizmu ostrzegania za pośrednictwem systemu IMI, licząc na to, że również będzie otrzymywać takie ostrzeżenia z państw Unii Europejskiej.