20 kwietnia 2024

Chwalą się inwestycjami i zapowiadają kolejne

Balans pomiędzy oszczędnościami a równocześnie prowadzonymi inwestycjami – w taki sposób była prowadzona gospodarka finansowa w ubiegłym roku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Pomimo trudności finansowych wykonano wiele znaczących inwestycji, które zmienią przyszłość tej placówki. A jaki będzie 2016 rok?

Szpital rozpoczyna długą i trudną drogę do odbudowy swojego wizerunku wśród mieszkańców Skierniewic i okolic. Wszystkie działania, zarówno inwestycje, jak również organizacyjno-kadrowe, mają na celu przede wszystkim poprawę jakości oferowanych świadczeń zdrowotnych. W tym roku szpital również zmienił nazwę, co ma być wyraźnym sygnałem do „nowego otwarcia”.

Rok 2015 szpital rozpoczął doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną. Jeszcze przed Bożym Narodzeniem do placówki trafił nowy ultrasonograf, który w wieczyste użytkowanie szpitalowi przekazał jego organ założycielski – Urząd Marszałkowski w Łodzi. Nowe USG, o wartości niespełna 200 tys. złotych to już trzecie tego typu urządzenie będące na wyposażeniu placówki.

Początek 2015 roku to również zmiany kadrowe. Szpital, po utracie II poziomu referencyjności w położnictwie i neonatologii, podejmuje działania zmierzające do rozwoju opieki okołoporodowej. W styczniu zmianie uległa kadra zarządzająca oddziałem położniczo-ginekologicznym. Po przejściu na emeryturę dotychczasowego szefa oddziału. lek. Eugeniusza Krajewskiego. jego kierowaniem zajmuje się lek. Jacek Florek. Jego zastępcą został lek. Zbigniew Jachymski.

W lutym miasto Skierniewice podjęło decyzję o przekazaniu 250 tys. złotych dla szpitala na zakup kolejnego, nowoczesnego ultrasonografu. Tym razem sprzęt trafił do oddziału położniczo-ginekologicznego. USG dostarczono do szpitala w sierpniu, a na jego bazie została utworzona nowoczesna pracownia USG dla kobiet, która funkcjonuje przy oddziale położniczo-ginekologicznym.

W marcu ruszyły prace nad powstaniem w szpitalu nowoczesnej sali porodów rodzinnych. Oprócz nowoczesnego łóżka porodowego, sala została wyposażona w klimatyzację, kanapę, sprzęt RTV oraz nowoczesne stanowisko pielęgnacji noworodka. W łazience zamontowano dużą kabinę prysznicową z systemem masażu biczami wodnymi. Wartość inwestycji to 200 tys. złotych. 100 tys. zł na ten cel przeznaczył Urząd Marszałkowski w Łodzi, pozostałe koszty szpital pokrył z własnych środków. Ostatecznie sala została otwarta oddana do użytku we wrześniu.

 

W kwietniu 2015 roku sfinalizowane zostały prace nad identyfikacją wizualną szpitala. Kolorami brandowymi placówki zostają: perłowa biel, soczysta zieleń oraz grafit. Z uwzględnieniem tych kolorów przebiegają prace termomodernizacyjne budynku głównego, które ostatecznie zostaną zakończone dopiero za kilka miesięcy. Od tej pory szpital jest reprezentowany na zewnątrz z uwzględnieniem tego zestawu kolorów. W kwietniu następuje też zmiana nazwy szpitala. Placówka przyjmuje patrona w postaci dr. Stanisława Rybickiego, organizatora i założyciela szpitala w 1899 roku.

We wrześniu uruchomiono całodobowe lądowisko dla śmigłowców LPR, które ma za zadanie zabezpieczyć pracę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Budowa lądowiska ruszyła w listopadzie 2014 roku. Projekt o wartości ponad 1,5 mln złotych został sfinansowany w kwocie ok. 1,4 mln z budżetu Województwa Łódzkiego (reszta pochodziła ze środków własnych szpitala). Dotychczas śmigłowce LPR lądowały na stadionie miejskim przy ul. Pomologicznej. Prace objęły budowę płyty lądowiska, oznaczeń świetlnych, przyległych alejek i latarni, a także dojazdu do SOR z bramą wjazdową. Lądowisko jest ważną inwestycją dla szpitala, który znajduje się pomiędzy ważnymi krajowymi ciągami komunikacyjnymi: autostradą A2 i drogą krajową S8.

W tym samym miesiącu dokonano również otwarcia oddziału geriatrycznego. Oprócz w pełni automatycznie regulowanych łóżek i specjalnie skonstruowanych szafek szpital otrzymał również urządzenie rehabilitacyjne, kardiomonitory, specjalny podnośnik dla chorych, ssak, inhalator, EKG, wózki inwalidzkie i inne – w sumie 29 urządzeń o rynkowej wartości 250 tys. złotych. Oddział mieści 10 łóżek, gabinet zabiegowy i pokój rehabilitacyjny. Kierownikiem oddziału została dr Ewa Świechowska-Krawczyk.

Inwestycje to nie tylko powoływanie nowych jednostek organizacyjnych ale również doposażanie już istniejących oddziałów. W 2015 roku Urząd Marszałkowski przekazał niemal 1 mln złotych na doposażenie oddziału kardiologii oraz Bloku Operacyjnego przy oddziale chirurgicznym. W oddziale kardiologicznym wymieniono niemal cały dotychczasowy, zużyty sprzęt diagnostyczny. Dokupiono również takie urządzenia jak aparat EKG, defibrylator, kardiomonitory, centralę do monitorowania kardiomonitorów, pompy infuzyjne czy ssaki elektryczne. Kariologia w szpitalu w Skierniewicach w 2015 roku wchodzi w XXI wiek również dzięki wdrożeniu w tym oddziale rozwiązań telemedycznych.

Do dyspozycji pacjentów są nowoczesne holtery. To urządzenia wielkości telefonu komórkowego, które różnią się od dotychczas stosowanych nie tylko wielkością – ich główną zaletą jest stałe połączenie z centrum zdalnej opieki, dzięki czemu praca serca pacjenta podpiętego to tego urządzenia, jest stale i na bieżąco monitorowana. Znacząco zwiększa to bezpieczeństwo pacjenta, a także jego komfort podczas procesu diagnostycznego. Nawiązana współpraca pomiędzy jedną z firm pozwoli na wykonywanie większej ilości badań holterowskich, co przyczyni się do zmniejszenia czasu oczekiwania na tę usługę.

Ze środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski szpital zakupił również dwanowe stoły operacyjne do Bloku Operacyjnego oraz dwie nowe kolumny endoskopowe. Stoły operacyjne zastąpiły dotychczasowe, wyeksploatowane, natomiast kolumny endoskopowe poszerzą zakres wykonywanych świadczeń o zabiegi endourologiczne guzów pęcherza moczowego, elektroresekcji prostaty i leczenie kamicy moczowodowej.

Przed końcem roku szpital wprowadził jeszcze jedną usługę w zakresie telemedycyny. Tym razem są to urządzenia do badań kardiotokograficznych, dzięki którym przyszłe mamy mogą samodzielnie wykonywać badania KTG w domu. Podobnie jak w przypadku holterów, urządzenia również są połączone z Centrum Zdalnej Opieki e-Care w Krakowie, dzięki czemu personel medyczny czuwa na bieżąco nad prawidłowym przebiegiem ciąży. Wyniki badania są przesyłane pacjentce na telefon komórkowy w czasie do 20 minut od momentu zakończenia badania.

Nie wszystkie projekty udało się zrealizować. Takim dużym przedsięwzięciem miała być przebudowa i utworzenie Centralnej Izby Przyjęć. Plan przewiduje całkowitą przebudowę hallu głównego szpitala wraz z głównym wejściem i wydzielenie w tamtym miejscu Centralnej Izby Przyjęć, która będzie działać równolegle ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. Szpital przygotował ogólny zarys, sporządzono wizualizację przebudowy. Zadanie zostało wpisane do rządowego planu, który Rada Ministrów zatwierdziła podczas terenowego posiedzenia w Łodzi. W międzyczasie jednak zmieniły się władze w Warszawie. Szpital będzie nadal poszukiwać finansowania tej inwestycji, potrzeba ok. 1 mln złotych.

Jakie plany placówka ma na 2016 rok? W szpitalu będą prowadzone głównie takie inwestycje, które pozwolą na duże oszczędności środków zarezerwowanych w budżecie na realizację świadczeń niezwiązanych bezpośrednio z właściwą działalnością leczniczą placówki. W taki sposób szpital przygotowuje się do zakupu własnych karetek do transportu sanitarnego. Według szacunkowych obliczeń pozwoli to na oszczędności w kasie szpitala na poziomie 400 tys. rocznie.

Oszczędności w granicach 700 tys. zł rocznie wygeneruje również dzierżawa szpitalnego laboratorium, a planowane otwarcie oddziału kardiologii interwencyjnej to planowany wzrost przychodów w granicach 1 mln zł rocznie.

W tym roku szpital będzie aplikował o środki unijne na zakup i wdrożenie pełnej, elektronicznej dokumentacji medycznej. W dalszym ciągu trwają również poszukiwania finansowania na realizację projektu Centralnej Izby Przyjęć oraz termomodernizacji budynku D i pełnego remontu znajdującego się w nim oddziału chorób wewnętrznych II.

W kolejnych latach planowana jest również budowa łącznika na wysokości pierwszej kondygnacji, który połączy budynek główny szpitala z budynkami D i I (oddział chorób wewnętrznych II i oddział nefrologii) oraz skupienie oddziałów o profilu zachowawczym w budynkach D i I. W następnej kolejności planuje się również remont Zakładu Rehabilitacji i poszerzenie zakresu świadczeń rehabilitacyjnych.