27 maja 2024

Cieszyn postawi na choroby zakaźne i płuc?

W poniedziałek Szpital Śląski w Cieszynie odwiedził wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed oraz wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz. W spotkaniu uczestniczyli także starosta powiatu cieszyńskiego Janusz Król oraz dyrektor cieszyńskiego pogotowia ratunkowego Jan Kawulok.

Głównym celem spotkania było przedstawienie planów utworzenia w pawilonie III kompleksu leczenia gruźlicy, chorób płuc i chorób zakaźnych.

Dyrektor Szpitala Śląskiego Czesław Płygawko zaprezentował dotychczasowe osiągnięcia placówki, przedstawił także bogate doświadczenia lecznicze i plany rozwoju oddziałów gruźlicy i chorób płuc oraz obserwacyjno-zakaźnego, które możliwe będą jedynie w przypadku realizacji inwestycji.

Uzyskanie akceptacji wojewody śląskiego – zgodnie z systemem oceny wniosków inwestycyjnych w ochronie zdrowia IOWISZ – daje możliwość ubiegania się o środki regionalne na ten cel. Jest też szansą na poprawę jakości i zwiększenia dostępności do publicznych świadczeń medycznych oraz odpowiedzią na trendy demograficzne i potrzeby zdrowotne regionu i województwa.

Proponowana inwestycja wpisuje się w Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej – Województwo Śląskie w zakresie Priorytetu I „Rozwój profilaktyki zdrowotnej, pierwotnej i wtórnej, diagnostyki i medycyny naprawczej ukierunkowany na problemy związane z chorobami układu sercowo-naczyniowego oraz układu oddechowego” (cel III) oraz Priorytetu II „Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej dla mieszkańców województwa śląskiego poprzez rozwój profilaktyki, szybkiej diagnostyki, leczenia, w tym rehabilitacji oraz specjalistycznej opieki paliatywnej” (cel I, II, III, V).

Szerzej o konsekwencjach wynikających z wprowadzenia Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia piszemy tutaj.

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.