12 lipca 2024

Co jest największym osiągnięciem stomatologów ostatnich 30 lat?

Reaktywacja samorządu lekarskiego była jak pospolite ruszenie i wymagała od lekarzy ogromnego zaangażowania. Jak uczestnicy tego procesu postrzegają obecną rzeczywistość w kontekście tamtych, historycznych już dziś, wydarzeń?

Foto: pixabay.com

Komentuje dr Kazimierz Bryndal, prezes ORL w Toruniu III kadencji:

– Jako stomatolog uważam, że największym osiągnięciem tych 30 lat jest wspólny samorząd z lekarzami, ponieważ to umocniło i wciąż umacnia naszą pozycję zawodową.

Zawsze byłem zwolennikiem tego rozwiązania, choć wiem, że głosy na ten temat są podzielone. Chcę przypomnieć, że w tamtym czasie zakusy, by dołączyć do stomatologów, mieli technicy dentystyczni. Jednak lekarzom dentystom, jako lekarzom, zawsze było bliżej do lekarskiej rodziny.

Samorząd stał się dla nich oknem na świat, wtedy nie było dostępu do nowoczesnego sprzętu, technologii, materiałów i najnowszej wiedzy, jak się nimi posługiwać. Z ramienia samorządu lekarskiego udało się nawiązać cenne zagraniczne kontakty, jak np. z izbą lekarską w Getyndze.

Zapraszałem do Polski wybitnych stomatologów z Holandii, byliśmy też z delegacją w Finlandii, aby poznać tamtejsze rozwiązania dotyczące opieki stomatologicznej, a także w Stanach Zjednoczonych, gdzie stomatologia stoi na bardzo wysokim poziomie, choć z dostępnością do usług dentystycznych jest już gorzej. Zaczęliśmy brać udział w międzynarodowych konferencjach, starać się śledzić nowinki naukowe i tym samym rozwijać swoje umiejętności.