15 czerwca 2024

Co z datą decyzji o założeniu karty DiLO?

Stanowisko Nr 31/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Foto: Marta Jakubiak

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, przekazanego przy piśmie pana Piotra Warczyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 1 czerwca 2015 r., znak OZG.0212.2.2015, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu:

Wątpliwości budzi wprowadzenie obowiązku przekazywania przez świadczeniodawców daty decyzji o założeniu karty onkologicznej. Jest to bardzo niejasny wymóg, który będzie rodził konieczność tworzenia podwójnej dokumentacji. Niezrozumiałe jest przyjęcie, że zapisanie decyzji nie jest równoznaczne z datą decyzji, a zgodnie z projektem będzie należało udokumentować czas, jaki upływa od powzięcia takiej decyzji do stworzenia odpowiedniej dokumentacji o niej.

Ponadto należy wskazać, że system rozliczeń i sprawozdawania jest niepomiernie rozbudowany i stanowi bardzo duże obciążenie dla świadczeniodawców, a obowiązki informacyjne oraz wymagania administracyjne związane z kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego dodatkowo je generują. Tymczasem informacje sprawozdawane w związku z kartą mają odpowiedniki w systemie rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej i ich wprowadzenie jest dodatkowym i niepotrzebnym obciążeniem.


Więcej o onkologii piszemy tutaj.