27 maja 2024

Co z wynagrodzeniami pracowników medycznych?

282 posłów było za, 142 przeciwko, 2 wstrzymało się od głosu. Podczas 43. posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli przygotowaną przez rząd ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych. Teraz zajmie się nią Senat.

Sejm przyjął ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych. Foto Rafał Zambrzycki Sejm przyjął ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych. Foto Krzysztof Białoskórski

Podczas pierwszego czytania w sejmowej Komisji Zdrowia wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko mówiła, że co prawda projekt nie zaspakaja w pełni oczekiwań pracowników medycznych, tym niemniej stanowi wyjście im naprzeciw.

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych dotyczy – zgodnie z uzasadnieniem – określenia sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego poszczególnym grupom zawodowym pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionym w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy, sposób i harmonogram dochodzenia do ustalonego poziomu wynagrodzenia zasadniczego.

Zgodnie z ustawą najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalane byłoby jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym (z tym, że do końca 2019 r. zamiast przeciętnego wynagrodzenia przyjmowana ma być kwota 3,9 tys. zł brutto). Z analiz resortu zdrowia wynika, że od 2022 r. minimalne wynagrodzenie lekarzy specjalistów wynosiłoby niecałe 6,4 tys. zł, lekarze z pierwszym stopniem specjalizacji mogliby liczyć na prawie 5,9 tys. zł, lekarze bez specjalizacji ok. 5,3 tys. zł, a stażyści ok. 3,7 tys. zł (wszystkie podane kwoty brutto).

Przypomnijmy, że kilka tygodni temu do Sejmu trafił projekt obywatelski o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia, pod którym Porozumienie Zawodów Medycznych zebrało prawie 240 tys. podpisów (zgodnie z nim 1 lipca 2019 r. lekarze ze specjalizacją powinni zarabiać przynajmniej 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia, a bez specjalizacji – 2-krotność). Posłowie jednak nie zgodzili się, by procedować oba projekty jednocześnie.