27 maja 2024

Coraz mniej miejsc rezydenckich dla lekarzy dentystów (tabela)

Dla lekarzy dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w marcu 2021 r., przyznano zaledwie 30 spośród wszystkich 1959 miejsc rezydenckich.

Z roku na rok jest ich mniej.  Jak zauważa samorząd lekarski, w obszarze kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów najgroźniejszy jest brak wizji modelu ścieżki rozwoju zawodowego, którego szczegółowe rozwiązania docelowo nie muszą być dokładnie takie same jak w przypadku lekarzy, jednak model musi być spójny i zakładać realną możliwość współzawodnictwa o odbycie szkolenia finansowanego ze środków publicznych i zakończonego egzaminem.