19 maja 2024

COVID-19: objawy, skutki, rekomendacje i doświadczenia

Polscy klinicyści w ramach inicjatywy „Nauka przeciw pandemii” przygotowali kompendium wiedzy o przebiegu i skutkach zdrowotnych COVID-19 wraz z rekomendacjami dotyczącymi diagnostyki i leczenia. To także źródło wiedzy dla osób, które przeszły COVID-19.

Foto: pixabay.com

Pandemia COVID-19 trwa ponad rok. To czas, który przyniósł nowe doświadczenia związane z istotą choroby COVID-19 i pokazał, że diagnozowanie oraz leczenie zespołów chorobowych występujących po jej przebyciu będzie stanowiło istotny element terapii w nadchodzących latach.

Klinicyści w ramach inicjatywy „Nauka przeciw pandemii” opracowali białą księgę pt. „Charakterystyka choroby COVID-19, objawy oraz skutki zdrowotne. Rekomendacje i doświadczenia polskich klinicystów”. Jest to pierwsza tak kompleksowa publikacja dotycząca wieloukładowych objawów, najbardziej powszechnych powikłań i rekomendacji terapeutycznych po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.

Zagrożenia płynące z zakażenia wirusem SARS-CoV-2 to nie tylko to, co dzieje się w fazie ostrej choroby. Poważne i odległe w czasie powikłania mogą dotykać dużego odsetka osób, które przechorowały COVID-19. Dzięki wytężonej pracy klinicystów i naukowców wiadomo już coraz więcej o zespole long COVID-19 i post-COVID-19, czyli o utrzymujących się bardzo długo, a być może nawet trwałych, objawach chorobowych. Rehabilitacja i leczenie tych pacjentów będzie nie lada wyzwaniem dla systemu opieki zdrowotnej.

Ponieważ brak wiedzy opartej na faktach naukowych może sprzyjać dezinformacji, zespół kilkunastu klinicystów i naukowców z kluczowych dziedzin medycyny i biologii przygotował białą księgę pod tytułem „Charakterystyka choroby COVID-19, objawy oraz skutki zdrowotne. Rekomendacje i doświadczenia polskich klinicystów”. Zawiera ona aktualną, zweryfikowaną wiedzę o objawach choroby COVID-19, jej powikłaniach oraz rekomendacjach terapeutycznych.

Na kanwie sukcesu pierwszej publikacji ekspertów zrzeszonych w inicjatywie „Nauka przeciw pandemii” i w oparciu o konieczność dalszej edukacji społeczeństwa oraz walki z dezinformacją, grono klinicystów postanowiło przedstawić szereg analiz i rekomendacji, mających realny wpływ na zdrowie Polaków, zarówno w niedalekiej, jak i długoterminowej perspektywie. Wśród twórców najnowszej publikacji znajdują się wybitni eksperci wielu kluczowych dziedzin medycyny i nauki:

 • Dr n. farm. Leszek Borkowski, farmakologia                      
 • Prof. Andrzej M. Fal (przewodniczący)
 • Prof. Krzysztof J. Filipiak, kardiologia         
 • Dr Bożena Homola, pulmonologia              
 • Prof. Zbigniew Hruby, nefrologia                 
 • Prof. Adam Kobayashi, neurologia             
 • Prof. Bartosz Łoza, psychiatria                    
 • Prof. Andrzej Matyja, chirurgia                    
 • Prof. Piotr Pruszczyk, angiologia                
 • Dr hab. n. med. Piotr Rzymski, biolog, immunologia         
 • Prof. Jacek Szepietowski, dermatologia                 
 • Dr n. med. Konstanty Szułdrzyński, intensywna terapia, układ oddechowy   
 • Prof. Jan Szczegielniak, fizjoterapia           
 • Prof. Jacek Wysocki, pediatria                    
 • Prof. Joanna Zajkowska, choroby zakaźne
 • Dr n. o zdr. Sebastian Zduński, fizjoterapia

– Pomimo budowanej odporności zbiorowej należy mieć na uwadze miliony osób, które przechorowały już COVID-19 i mogą nie mieć świadomości na temat długofalowych skutków zdrowotnych choroby. Opracowana biała księga to pierwsze tak kompleksowe kompendium wiedzy dotyczące wieloukładowych objawów i najbardziej powszechnych powikłań zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Podczas roku pandemii zebraliśmy dużo danych i jeszcze więcej doświadczeń dotyczących COVID-19, które pomogą nam w walce z tą chorobą i w leczeniu związanych z nią komplikacji – mówi prof. Andrzej M. Fal.