24 kwietnia 2024

Czy lekarz może być ukarany za granicą? O IMI w Kopenhadze

W dniach 21-22 listopada w Kopenhadze w siedzibie Danish Patient Safety Authority odbyło się kolejne spotkanie ENMCA (European Network of Medical Competent Authorities), czyli przedstawicieli instytucji rejestrujących lekarzy i sprawujących pieczę nad wykonywaniem zawodu lekarza w państwach UE oraz EOG.

Kopenhaga. Foto: pixabay.com

W obradach uczestniczyli przedstawiciele z 19 państw członkowskich UE, m.in. z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Danii, Francji, Holandii, Niemiec, Irlandii, Hiszpanii.

Delegat Komisji Europejskiej zwrócił uwagę na obowiązek właściwych organów państw członkowskich Unii (w Polsce są nimi okręgowe rady lekarskie) w zakresie informowania w trybie ostrzeżenia w Systemie IMI o lekarzu lub lekarzu dentyście, wobec których orzeczono zakaz lub ograniczenie – nawet tymczasowo – prowadzenia działalności.

Przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej szczegółowo omówił sposób monitorowania alertów wpływających do tego systemu oraz procedurę ich wysyłania przez organy polskiego samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Podczas spotkania przedstawiono także przepisy obowiązujące w wybranych państwach członkowskich regulujące sposób postępowania w przypadku uzyskania wiarygodnej informacji o ukaraniu lekarza poza granicami kraju.

PT