23 czerwca 2024

Czy minister Arłukowicz spotka się z lekarzami?

Dzisiaj prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza zaproszenie na najbliższe posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej, które odbędzie się w dniu 26 czerwca br. o godzinie 11.00, w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Foto: Marta Jakubiak

Prezes NRL podkreślił w zaproszeniu, iż ostatnie spotkanie członków Naczelnej Rady Lekarskiej z szefem resortu zdrowia miało miejsce cztery lata tamu (w 2011 roku).

„Od tego czasu pojawiło się wiele nowych problemów związanych z systemem ochrony zdrowia, których rozwiązanie jest możliwe tylko dzięki współpracy Ministerstwa Zdrowia z samorządem lekarskim” – napisał prezes NRL.

W jego ocenie, ze względu na pośpiech panujący podczas ostatnich posiedzeń komisji sejmowych, reprezentacja samorządu lekarskiego nie miała możliwości wypowiadania się w sprawach ważnych dla środowiska.

„Naczelna Rada Lekarska z chęcią przedstawi Panu Ministrowi zakres spraw do omówienia. Już dziś sygnalizuję, że w trybie pilnym należy podjąć temat problemów z tzw. pakietem onkologicznym oraz narastającego problemu epidemii próchnicy” – podkreślił Maciej Hamankiewicz.