22 czerwca 2024

Definicja lekarza uzdrowiskowego dzieci

Stanowisko Nr 52/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Foto: imageworld.pl

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, przesłanym przy piśmie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2015 r., znak: OZG.50.92.2015, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu rozporządzenia:

– w § 1 pkt 1 projektu w dodawanej definicji lekarza uzdrowiskowego dzieci (§ 2 pkt 5 zmienianego rozporządzenia) proponuje się, analogicznie jak w przypadku definicji lekarza uzdrowiskowego osób dorosłych, dodać lekarzy specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.