22 kwietnia 2024

Do Polski przyjechało 2,5 tys. ortodontów

Po raz pierwszy w ponad stuletniej historii Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego*, Polska została wytypowana jako miejsce organizacji kongresu. W dniach 18-22 czerwca na 90. Kongres EOS do Warszawy przyjechało ok. 2,5 tys. lekarzy ortodontów z całego świata. To jedno z największych wydarzeń naukowych w ortodoncji i w naukach pokrewnych w ostatnich latach.

 

Foto: Przemysław Blechman

Polska jest trzecim krajem Europy Środkowo-Wschodniej, po Czechach i Słowenii, który został gospodarzem Kongresu EOS. To wielkie wyróżnienie dla środowiska polskich ortodontów, a także krajowych towarzystw naukowych, przede wszystkim Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego – aktywnego członka Europejskiej Federacji Towarzystw Ortodontycznych (EFOSA), wchodzącej w skład EOS. – Cieszymy się, że możemy gościć naszych kolegów z całego świata i promować polską ortodoncję. To dla mnie niezwykłe święto, gdyż kongresy EOS planowane są z dużym wyprzedzeniem i na kolejne tego typu wydarzenie w Polsce przyjdzie nam poczekać zapewne 20-30 lat – mówiła dr hab. n. med. Ewa Czochrowska, prezydent Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

 

– Do udziału w kongresie zaproszono 16 wybitnych wykładowców z całego świata, wpłynęło też 735 abstraktów prac naukowych do zaprezentowania podczas sesji naukowych i sesji plakatowej – wyliczał dr hab. Piotr Fudalej, przewodniczący komitetu naukowego kongresu. W jego trakcie poruszano tematy, które obecnie wytyczają nowe trendy w leczeniu ortodontycznym i naukach pokrewnych. Mówiono o leczeniu pacjentów z rozszczepami kości szczęk, innowacyjnych metodach stosowanych w chirurgii szczękowej, a także o roli psychologa w adaptacji pacjenta do „nowej” twarzy po zabiegach chirurgicznych. Po raz pierwszy dyskutowano o problemach dotyczących diagnozowania i leczenia stawu skroniowo-żuchwowego u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów.

 

Ważnym punktem było omówienie wykorzystania najnowszych technologii obrazowania trójwymiarowego patologii w obrębie twarzy. – Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat cała diagnostyka rozwija się właśnie w tym kierunku, co pozwala na uzyskanie większej liczby informacji, wirtualne planowanie zabiegów chirurgicznych oraz dokładne śledzenie wzrostu szczęk – podkreślała Ewa Czochrowska. Wśród omawianych na kongresie tematów znalazła się też kwestia leczenia ortodontycznego i recesji dziąseł. – To częsty problem u pacjentów leczonych ortodontycznie, dlatego tak istotne jest dla nas zbadanie i przedyskutowanie kwestii związanych z zapobieganiem temu zjawisku. Poszukujemy sposobów na osiągnięcie stabilności leczenia, czyli efektu „na zawsze”. Obecnie nie zawsze się to udaje – poinformował Piotr Fudalej.

 

Bardzo ciekawym, nowym trendem w stomatologii jest autotransplantacja zębów u pacjentów w okresie wzrostu, czyli zastępowanie brakującego zęba naturalnym, własnym zębem. To interesująca alternatywa dla tradycyjnych implantów zębowych, które są przeciwwskazane u młodych pacjentów. W czasie kongresu starano się pokazać całe spektrum nowych możliwości istniejących w ortodoncji i specjalizacjach z nią powiązanych. Obradom towarzyszyło również wiele spotkań satelitarnych. Obecność tak wielu przedstawicieli świata nauki z całego świata to doskonała okazja do promocji Polski na arenie międzynarodowej.

 

Na ceremonii otwarcia obecny był m.in. prezydent Lech Wałęsa, a jego wystąpienie przyjęto z ogromnym entuzjazmem. – Polacy mają pewien kompleks jako obywatele kraju byłego bloku wschodniego. Ten kongres pokazał, że absolutnie nie mamy się czego wstydzić, a nasi goście byli niezwykle zadowoleni z pobytu – podsumowała Ewa Czochrowska. Kongres patronatem honorowym objęli: Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Minister Zdrowia, Prezydent Warszawy oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.

* Europejskie Towarzystwo Ortodontyczne (ang. European Orthodonic Society, EOS) założono w 1907 roku. To jedno z najstarszych towarzystw naukowych na świecie, skupiające obecnie 3,5 tys. lekarzy ortodontów z całego świata, w tym ponad 200 z Polski. Organizowane przez EOS kongresy są największym wydarzeniem naukowym w ortodoncji i w naukach pokrewnych.