21 czerwca 2024

Dokumentacja medyczna: zmiany w rozporządzeniu

Przypominamy, że 1 września br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dziennik Ustaw z 2015 roku, poz. 1261).

W związku z nowelizacją tego rozporządzenia weszły w życie przepisy dotyczące:

  • obowiązku prowadzenia okołooperacyjnej karty kontrolnej;
  • uzupełniania historii choroby po wypisaniu pacjenta ze szpitala o rozpoznanie onkologiczne, ustalone na podstawie wyników badania, które nie były znane w dniu wypisu pacjenta ze szpitala;
  • możliwości podpisania karty informacyjnej z leczenia szpitalnego przez lekarza upoważnionego przez lekarza kierującego oddziałem (ordynatora).

„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.